Nytt testsenter er klart

Det krever mye av produktutviklingen å skulle gjøre profesjonelle dekk tryggere og mer effektive i bruk. For å få nye ideer raskere ut på markedet er testing alfa og omega. Nokian Tyres har investert stort i et nytt, toppmoderne testsenter for Nokian Heavy Tyres, der testkapasiteten tas til et helt nytt nivå med blant annet ekstra automatisering. Til tross for utfordringene som COVID-19 har medført, har vi funnet oss godt til rette i den nye bygningen og er i full sving med å skape flere og enda bedre tunge dekk.

På grunn av Covid-19-restriksjonene har mange faser av utviklingsprosessen blitt styrt eksternt. 

«Denne typen fleksibel problemløsning har vært kjennetegnende for hele konstruksjonsprosjektet, og har gjort at vi har klart å holde tidsskjemaet. Hatten av for hele teamet som gjorde det mulig!», sier utviklingssjef Matti Kaunisto hos Nokian Heavy Tyres.

Ingen erstatning for testing

Testing er en sentral del av produktutviklingsprosessen for å bekrefte (eller avkrefte) at designen fungerer som tiltenkt og for å gi utviklerne viktige data. Det nye anlegget på nesten 4000 m2 er dermed et enormt fremskritt som muliggjør langt mer og bedre testing.

«For eksempel har kapasiteten for trommeltesting blitt langt større», forteller forsknings- og utviklingsdirektør Kalle Kaivonen hos Nokian Heavy Tyres. «Produktutviklingen og OEM-samarbeidet har blitt betydelig effektivisert. Takket være den utvidede kapasiteten unngår man problemene man hadde før med flaskehalser under testingen. Samtidig er det fortsatt rikelig med plass til fremtidige investeringer!»

En annen sentral faktor er kvaliteten på testene. «Med de nye maskinene kan vi samle inn mer data og analysere dem bedre, da integrasjonen med produktutviklingen er mer solid enn tidligere», påpeker Kaivonen.

Tester på bestilling

Hensikten med anlegget er å gi svar. Hele testprosessen – fra installasjon til måling og 3D-skanning, fra trykktesting til seksjonssnitt – er optimalisert for effektivt å frembringe kvalitetsdata for ulike informasjonsbehov.

«For eksempel produktutviklingsteam, kundeservice og maskinprodusenter kan bestille ulike typer tester og analyser», forklarer Kaivonen. «Vi kan tilby dem et ekstremt bredt spekter av analyser og dybdeinformasjon.»

Ergonomi og stolthet

Med tanke på jobbergonomi er overgangen fra gamle lokaler til spesialdesignet anlegg enorm. Da det nye testsenteret ble designet, la man særlig vekt på å tilrettelegge for en trygg og ergonomisk håndtering av dekk og hjul. «Alt er nå mer oversiktlig og samlet på ett nivå», forklarer Matti Kaunisto. «Dette øker jobbsikkerheten og -komforten – og har gitt hele teamet et tydelig motivasjonsløft.»

Apropos arbeidssikkerhet, prosessen der dekksegmentene skannes med en høyoppløselig skanner og overføres digitalt, passer godt sammen med dagens sosiale distansekrav. «Dekkets tverrsnittsdata beveger seg mellom test- og FoU-teamene digitalt, uten behov for fysisk kontakt!», smiler Matti Kaunisto.

Ikke bare nye dekk

Testanlegget er viktig ikke bare for produktutvikling og kvalitetskontroll, men også for kundeservice.

«En sjelden gang i blant kan det forekomme dekkfeil, unormal lyd eller andre lignende problemer i felten som må undersøkes nøye», forteller Mikko Pukkila fra teknisk kundeservice hos Nokian Heavy Tyres. «I slike tilfeller kan dekkene inspiseres og analyseres i testsenteret. Tilbakemeldingene vi får fra felten, gir oss verdifull innsikt i dekkets livssyklus.»

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.