Anbud eller ikke anbud på busstransporten?

I skrivende stund er det steile fronter mellom organisasjonene YTF, Fellesforbundet og Fagforbundet om hva som er best av busstransporten ut på anbud eller ikke. I Innlandet er det nå vedtatt i fylkeskommunen å se på mulighetene til å reversere anbudssystemet som ble innført på 90 tallet.

Med 29 mot 28 stemmer, vedtok Innlandet fylke å utrede en reversering av bussanbudene slik en kjenner de i dag. Det kan dermed gå mot slutten for 20 år med anbud på busstransporten. Og dette skaper stor diskusjon både på nett og mellom de ulike sjåførorganisasjonene i Norge.

I flere dager har det blitt argumentert høylytt med fordeler og bakdeler av et anbudsregime på passasjertransporten i Norge. Fagforbudnet som er tilkyttet LO har lenge jobbet for at busselskapene igjen skal bli kommunale eller fylkeskommunale. Argumentene er mange.

«Beregninger gjort av Fagforbundet vedrørende bussanbud viser at selve anbudssystemet koster norske fylker halvannen milliard mer enn å drive i egenregi. For «vårt» fylke, Oslo, innebærer det besparelser på mellom 100 og 200 millioner kroner, sammenlignet med dagens organisering der alle bestillinger i kollektivtrafikken skal gå via et fylkeskommunalt bestillerkontor som opptrer som det reneste auksjonshuset når busskontraktene skal tildeles», skriver Frode Eriksen, bussfør i Unibuss og Sporveien, samt nestleder Bussklubben i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, avd. 029 av Fagforbundet.

«En annen årsak er at det dukket opp et vindu i Oslo, der en i løpet av en tidsperiode på tre-fire år så at alle de seks rutebusskontraktene ble konkurranseutsatt».

«Sporveien driver 850 millioner kroner mer effektivt i 2018, sammenlignet med 2012 uten å være på anbud. Og uten at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er forverret. Tvert imot var dette en prosess som ble gjennomført i samarbeid med de ansattes organisasjoner», skriver Eriksen.

Utreder en reversing av bussanbud

Fagforbundet har i deres handlingsprogram at de skal jobbe for et bedre kollektivtilbud som eies og driftes av det offentlige. Sammen har med seg flere partier i kampen for å få busstransporten tilbake i offentlig regi. I innlandet har de nå vedtatt å se på mulighetene til å reversere anbudene i fylket. Dette ble vedtatt av Rødt sammen med SV, Arbeiderpartiet, MDG og Pensjonistpartiet.

Bussrutene i Valdres i 2024 er de første som står for tur til å bli anbudsutsatt i ny kontrakt. Derfor er det viktig at Innlandet nå i løpet av 2021 ser på mulighetene til å reversere anbudene og ta tilbake persontransporten til offentlig drift.

«Arbeidet med en ny kontraktsrunde må starte i 2022, og et vedtak om å endre anbudspraksis bør derfor gjøres i 2021», skrev fylkesrådmannen i saksframlegget tidligere i år.

Oslos Sporveiers Arbeiderforening OSA mener det er på tide at kollektivtransporten i hovedstaden tas tilbake i offentlig regi.

«OSA støtter fullt ut Rødt Oslos forslag om kommunal bussdrift i Oslo, uten anbud. Byrådet må allerede i 2021 starte prosessen med å ta anbudene tilbake i kommunal offentlig drift. OSA mener det er viktig at byrådet viderefører den rødgrønne linja også inn i kollektivtrafikken ved å ta tydelige grep som ikke kun ivaretar kommuneøkonomien og demokratisk kontroll, men også de ansattes medbestemmelse og arbeidsvilkår», skriver de i en uttalelse for noen uker siden.

Fraråder en reversering

Både medlemmer i Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet går nå offentlig ut å fraråder en reversering av dagens anbudsløsninger for bussbransjen. De viser til mange års kamp for å få styrket bussjåførenes rettigheter og lønn gjennom Bussbransjeavtalen. Denne ble utarbeidet i 2006 og vedtatt i 2007. Siden den gang har det blitt kjempet en god og ryddig kamp for bedre arbeids- og lønnsforhold. Senest ved en to ukers streik i september i år.

Samtidig er flere, uavhengig av forbund de tilhører enige om at det de den gang mente ville ødelegge kolletivtransporten i Norge, samt gjøre den mye dyrer har vist seg å stemme. Kampen for bedre lønns- og arbeidsforhold mener forbundene at må ikke glemmes. Det må jobbes kontinuerlig og ofte en intens kamp før ny anbudsrunde for å sikre seg penjonsordninger som ellers ville vært for fall allerde ved neste anbudsrunde.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.