Skuffet over svar om ekspressbusstilbudet

NHO Transport sin direktør, Jon H. Stordrange er skuffet over at Statens Vegvesen knapt har nevnt ekspressbussene i sitt svar til Samferdselsdepartementet.

«Vi ble svært overrasket da vi fikk tilgang til Statens vegvesens svar på departementets oppdrag. Ekspressbussene er så vidt nevnt tre steder i et lengre notat, og Statens vegvesen gir dermed absolutt ingen indikasjoner på hvordan ekspressbussene skal kunne spille en viktig rolle fremover,» sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange i et innlegg på deres hjemmeside.

Han har lenge etterspurt en bedre samhandling mellom de kommersielle ekspressbussene og rutegående lokaltrafikk ute i distriktene. Dette i en tid hvor de private ekspressbusselskapene har færre reisende og merker større konkurranse fra fly, tog og privatbilen.

NHO Transport viser til en rapport fra Transportøkonomisk institutt som viser til at det er samfunnsmessig riktig å satse mer på kollektivtrafikken. Og NHO Transport mener det er riktig å kjøpe plasser på ekspressbussen, slik enkelte kollektivselskaper gjør i dag.

«I Norge er ekspressbusser kommersielle. Tilbudet drives på privatøkonomisk grunnlag. Passasjertallene har falt de siste årene, og flere ruter har forsvunnet blant annet på grunn av økt konkurranse mot tog, fly og bil. Vi vurderer at det er stor sannsynlighet for at en relativt liten innsats kan utløse store passasjergevinster i form av flere ruter og/eller flere avganger. Innsats for ekspressbusser vil ha positive fordelingsvirkninger både med tanke på sosioøkonomiske kjennetegn ved ekspressbusspassasjerene og med tanke på distriktene, der ekspressbussene ofte er det eneste kollektivtilbudet. Aktuelle virkemidler inkluderer fysisk tilrettelegging (f.eks. kollektivfelt, holdeplasser og terminaler), økonomiske kompensasjoner (f.eks. i form av refusjon for sosiale rabatter), samt bedre koordinering med lokal kollektivtransport». (Transportøkonomisk Institutts uthevinger).

«Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Passasjerene får et bedre tilbud med høyere frekvens, fylkeskommunene slipper å sette opp ruter i områder med lavt passasjergrunnlag og ekspressbussene får en tilleggsomsetning, som gjør dem i stand til å opprettholde et godt rutetilbud. Vi er nå spente på hvordan Samferdselsdepartementet vil følge opp våre innspill i forslag til ny Nasjonal transportplan, som kommer på vårparten», avslutter Stordrange.  

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.