Australsk professor advarer mot hydrogen

En australsk ekspert fra Cambridge University har advart om at Melbournes annonserte utprøving av hydrogenbusser vil koste byen dyrt.

Det er ABC, Australasian Bus & Coach, som melder dette. David Cebon er utdannet fra University of Melbourne og professor i maskinteknikk ved Cambridge University. Han sier at de nye hydrogenbussene Melbourne planlegger å sette i prøvedrift er dyre, ineffektive og trolig til å bli med på en stadig lengre liste over mislykkede hydrogen-transportforsøk.

Som direktør for Center for Sustainable Road Freight er Cebon også medlem av Hydrogen Science Coalition som gir innsikt i energiomstilling uten industriskjevheter.

Delstatsregjeringen i Victoria kunngjorde nylig at to australskproduserte hydrogenbusser vil bli testet i Melbourne vest med tanke på overgang til en renere bussflåte. Cebon advarer om at forsøk med hydrogendrevne kjøretøy har mislyktes gjentatte ganger rundt om i verden og at de nye bussene ikke en ekte nullutslippsløsning. Han sier at avgjørelsen vil være «en kostbar feil for den viktorianske regjeringen».

Mest hydrogen fra fossilt drivstoff

– Hydrogendrevne brenselcellebusser sies vanligvis å bare avgi vanndamp ved eksosrøret. Men i virkeligheten produseres nesten alt hydrogen i dag av fossilt drivstoff, noe som gjør hydrogenproduksjon over hele verden ansvarlig for mer utslipp enn den globale luftfartsindustrien, sier Cebon.

– Batterielektriske busser er i ferd med å bli nullutslippsvalget for offentlig transport, over hele verden. Det er 600 000 av dem bare i Kina. De er omtrent halvparten så dyre som brenselcellebusser i anskaffelse, og de bruker en tredjedel av energimengden. Hvis du ikke kan bruke trikk, er en elektrisk buss det nest beste alternativet, fortsetter han.

Hvordan brukes strømmen mest effektivt?

Cebon sier at grønt hydrogen, den eneste formen for nesten nullutslipp, er mangelvare på grunn av den enorme mengden fornybar elektrisitet som kreves for produksjonen. De samme produksjonskravene betyr at kjøretøy drevet med grønt hydrogen bruker tre ganger mer strøm enn de som drives direkte med samme elektrisitet gjennom et batteri.

Avslutningsvis regner Cebon opp mislykkede forsøk med hydrogendrevne brenselcellebusser. I løpet av de siste 12 månedene har den tyske byen Wiesbaden pensjonert sine hydrogenbusser bare ett år etter at de ble levert. Introduksjonen av hydrogenbusser i Liverpool ble suspendert på grunn av problemer med hydrogenforsyningen. En italiensk studie konkluderte med at hydrogenbusser koster 2,3 ganger mer å kjøre enn batterielektriske, og den franske kommunen Pau sa at de ville velge å kjøpe elektriske busser i fremtiden på grunn av kontinuerlige problemer og høye kostnader forbundet med hydrogenbussene de har vært pionerer for. Montpellier i Frankrike, har kansellert bestillingen av 51 hydrogenbusser fordi de ble funnet å være seks ganger dyrere i drift enn elektriske busser.

(Illustrasjonsfoto øverst i reportasjen: SINTEF)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.