Skuffet over NRK

NRK trekker seg ut av samarbeidet om trafikkportalen Dit.no. Statens vegvesen er skuffet og vurderer nye muligheter.

– Vi beklager NRKs beslutning. Vi må nå vurdere hva vi vil og ha en dialog med Ruter om veien videre. Arbeidet med Dit.no har uansett gitt oss mye som vi tar med oss videre i arbeidet med gode trafikktjenester og god forbrukerinformasjon til vegbrukerne. Løsningene som vi har bidratt med i samarbeidet skal tas vare på, sier Ivar Christiansen i Statens vegvesen

En mulighet for det videre arbeidet er at Vegvesenet lager sin egen trafikktjeneste, en annen er at en ny aktør erstatter NRK som utvikler av et brukergrensesnitt for dataene samlet ut mot publikum. Christiansen utelukker ikke et samarbeid med en privat aktør.

– Vi er helt i startfasen for å gjøre et veivalg for Trafikkportalen videre. Arbeidet har dannet grunnlaget for åpning og deling av våre API-data i åpendata-sammenheng. Viktig er også det strategiske samarbeidet med Ruter, samt vilje til å se bil og kollektivtrafikk i sammenheng. Framover vil vi arbeide for å få ut en landsdekkende reiseplanlegger med både bil og kollektivtrafikk, og ikke minst tilrettelegge våre trafikkdata for tredjepartsutviklere. Dit.no-arbeidet har på ingen måte vært bortkastet. Flere av produktene som er skapt er allerede tatt i bruk og mer kommer, sier Ivar Christiansen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.