Positiv til variable fartgrenser

Vegdirektøren er positiv til å øke fartsgrensen til 110 km/t på de beste motorvegene og bruke variable fartsgrenser til å justere farten knyttet til klima, værforhold, ulykker, vegarbeid og annet. 

– Ikke vanskelig å være positiv til disse tankene. Dette er temmelig likt det forslaget vi sjøl fremmet for Samferdselsdepartementet i 2006, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han ser for seg at farten kan sette opp på utvalgte egnede veger og med variable fartsgrenser som styres fra vegtrafikksentralene.

– Trafikksikkerhetsmessig vil økningen av fartsgrensen trolig ha beskjeden konsekvens dersom man velger riktige strekninger og får til et godt system knyttet til å justere fartsgrenser. Vi er positive og ser fram til en dialog med ny politisk ledelse framover, sier Gustavsen.

Bakgrunnen er at regjeringen Solberg i sin politiske plattform vil øke fartsgrensen på de tryggeste motorvegstrekningene til 110 km/t basert på faglig råd. Overfor NRK fredag detaljerte statssekretær Bård Hoksrud ønsket.

– Vi har et klima og værforhold i Norge som kan skifte ganske raskt. Det finnes ny teknologi nå som gjør at man kan få skilter hvor man kan sitte på en sentral og endre fartsgrensene på veien. Da kan man i realiteten ha 110 kilometer på de beste motorveiene, sier Hoksrud til NRK.

Rune Elvik, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), synes forslaget er fornuftig.

– Hvis man først ønsker å øke fartsgrensen på noen veier, er motorveiene det stedet det bør gjøres, sier Elvik til NRK.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.