Redaktøren sine ord om buss og kvalitet

Redaktøren klarte ikke å sitte stille i går og utformet et innlegg som vi publiserte på vår Facebook side. Det er nå på sin plass å nyansere det skrevne ord litt. Redaktøren var ikke ute for å snakke negativt om et enkelt merke eller modell. Men ønsket å vise til hva vi kan oppleve av kvalitet om en kun velger det billigste på markedet, da gjerne fra leverandører lengre øst enn Europa. De store europeiske leverandørene leverer busser som ligger i overkant av hva typegodkjenningen krever på sikkerhet. Det er det som ligger i at kravet bør settes til kvalitet, HMS og deretter pris. Det er også leverandører som har biogassbusser som fungerer bra. Og det finnes dårlige alternativer. Men ekspertene strides noe om biogass er best egnet til fremdrift av kjøretøy eller til annet bruk. Det har gjort at flere bussleverandører har kuttet biogassalternativet, mens noen har valgt å satse på dette, med gode resultater. Kostnaden her er ofte relativt høy, så en bør se på helheten før en kjøper inn busser på alternative drivstoff. Infrastruktur, typografi og distanser på rutene med mer. Førerplass og passasjerkomfort er også lett koblet opp mot busskvalitet og leverandør. Som igjen er knyttet opp til pris. Noen er sikker enig med redaktøren, andre ikke. Ingen spesifikke merker er i tankene når dette skriver.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.