Skoda Group omorganiserer for å komme nærmere kundene

Tsjekkiske Skoda Group omorganiserer for å komme nærmere kundene. Endringene trer i kraft 1. juni.

Den nye organisasjonsstrukturen omfatter blant annet inndeling av Europa i fire regioner. Norge, Sverige, Danmark og Finland utgjør Region North. Det øvrige av Vest-Europa utgjør Region West, mens Øst-Europa, inklusive de baltiske statene, er Region Central East. Den fjerne regionen er hjemmemarkedet Tsjekkia og Slovakia.

Det har også skjedd visse endringer på produktsiden som nå er delt inn i fire produktlinjer, hvorav mest interessant i vår sammenheng er «Bus» og «Components». De fire regionene og de fire produktlinjene skal i stor utstrekning være egne økonomiske enheter. Finansiering, juridisk avdeling, HMS, kommunikasjon, strategi og «Sales & Project Office» skal være sentrale funksjoner for hele gruppen, men også innenfor dette vil visse funksjoner være underlagt regionene.

I meldingen fra Skoda Group heter det også at gruppen vil satse sterkt på produktutvikling og allerede inneværende år bringe nye produkter på markedet. Videre ønsker gruppen å ekspandere til nye markeder, men uten å spesifisere hvilke dette er.

Regioninndelingen hos Skoda Group.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.