Skal kåre Årets Trafikksikkerhetskommune 2021

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Årets trafikksikkerhetskommune 2021 skal kåres. Målet med denne prisen er å øke trafikksikkerheten, ved å inspirere til styrket trafikksikkerhetsarbeid i kommunene. Prisen er på én million kroner og går til en kommune som kan vise til et faglig godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid, og som samtidig har gode planer for videre arbeid. Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan, blant annet for sikring av skoleveiene.

– Vi har akkurat lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge. Det er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og umistelig tap. Vi har en lang og viktig vei å gå før tallet er null. Ved å ha en kåring av landets beste trafikksikkerhetskommune, ønsker vi både å utfordre kommunene til å tenke enda mer på trafikksikkerhet, oppfordre til systematisk arbeid, og hedre de som gjør en ekstraordinær innsats, sier Hareide.

Nominasjonsprosessen

Samferdselsdepartementet sender nå ut invitasjon til fylkeskommunene og ber dem nominere to eller tre kommuner som har utmerket seg i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Det er Statens vegvesen som administrerer prosessen og som står for den videre nominasjonen. Samferdselsdepartementet tar den endelige avgjørelsen, etter råd fra Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

Tidligere prisvinnere

Prisen blir i år delt ut for tiende gang. I fjor gikk prisen til Rollag kommune, i 2019 fikk Nord-Aurdal kommune prisen, i 2018 Fredrikstad kommune, i 2017 Kvinesdal kommune, i 2016 Ski kommune, i 2015 Alta kommune, i 2014 Bodø kommune, i 2013 kommunene Austrheim og Lindås, og i 2012 Nøtterøy kommune.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.