Støtte til de hardest rammede bedriftene

For bedrifter med et fall i omsetning på mer enn 30 prosent kan nå søke om kompensasjon. Endringer fra sist er blant annet at tilskuddet blir beregnet for tomånedersperioder og at kompensasjonsgraden er høyere. Regelverket er mer detaljert enn våren 2020, blant annet er det krav om at revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknader om kompensasjon.

I dag, 18. januar ble det åpnet opp for at bedrifter med en omsettningstap på mer en 30 prosent kan søke om kompensasjon. Utbetalingen skjer fortløpende som søknaden blir godkjent. Stortingen vedtok at bedrifter kan søke for perioden september og oktober, samt november og desember.

– Jeg vet at mange har ventet utålmodig på økonomisk støtte. Næringslivet vårt sliter fortsatt i motbakke, og jeg håper og tror mange vil søke om tilskudd nå når kompensasjonsordningen åpner. Ordningen er slik at de hardest rammede bedriftene får mest støtte. Kompensasjonsordningen er laget så bred som mulig for å hjelpe de fleste som har stort omsetningsfall som følge av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø.

Søknadsperioden er fra 18. januar til 14. mars. Og for perioden januar og februar så er søknadsfristen mellom 15. mars og 15. mai.

Kompensasjonsordningen bygger på at de unngåelige kostnadene som dekkes er objektive og klart definerte. Kompensasjonsordningen er bygget på en automatisk, digital løsning slik at bedriftene raskest mulig skal få dekket faste kostnader som er enkle å kontrollere og dokumentere. Løsningen er dimensjonert for å kunne håndtere tusenvis av søknader per minutt.

Revisor eller regnskapsfører må bekrefte opplysninger før søknad sendes. Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, med inntil 10 000 kroner per søknadsperiode.

Fakta om ordningen:

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 15. mai 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen, vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.
  • Mer informasjon om ordningen kan finnes på www.kompensasjonsordning.no.
  • Regelverket for ordningen finnes her: Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 – Kapittel 1. Virkeområde – Lovdata

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.