Skal fylkeskommunen overta bussdriften?

Innlandet, eller rettere sagt gamle Oppland, var det første fylket som kom i gang med anbud innenfor busstrafikken, nærmest som en misforståelse. Nå diskuterer fylkespolitikerne om fylkeskommunen skal overta busstrafikken i fylket.

Det er AP, SV og miljøpartiet de Grønne som ønsker å utrede at fylkeskommunen selv skal overta busstrafikken. Disse partiene har en overvekt på en i fylkesutvalget. Øvrige partier går sterkt imot. Det gjør også fylkeskommunedirektør Tron Bamrud. Noen umiddelbar fare for at fylkeskommunen skal overta busstrafikken, er det imidlertid ikke. Saken er nemlig ikke en del av budsjettbehandlingen for 2023. AP, SV og miljøpartiet de Grønne ønsker imidlertid ikke å gi opp tanken, og saken er ventet å komme opp igjen i februar.

I dag bruker fylkeskommunen anbudskontrakter for drifting av kollektivtransporten med buss. Det er snakk om rundt 600 busser og godt over 800 bussjåfører i det nærmest enorme fylket Innlandet. I fylkeskommunedirektørens utredning om saken fremgår det at kostnadsøkningen ved drift i egenregi kan bli mellom 90 og 258 millioner kroner, alt etter beregningsmodell. I tillegg kommer etableringskostnader. Dette er i realiteten penger fylkeskommunen ikke har, ikke minst med tanke på et betydelig etterslep når det gjelder veivedlikehold. Man vet heller ikke hva endelig kostnad vil være for bygging av midlertidig bru på Tretten i Gudbrandsdalen etter brukollapsen i august, men 300 millioner har vært nevnt.

Tanken om fylkeskommunal bussdrift har også skapt betydelig usikkerhet blant mange, ikke minst bussjåfører. Man vet hva man har, men ikke hva en ny ordning vil bringe med seg.

Skeptiske ordførere

Det siste nå er at flere ordførere har vist stor skepsis til innspillet fra de tre samarbeidspartnerne. Ordførerne i Lesja, Ringebu, Etnedal, og Nordre Land uttrykker stor skepsis i et oppslag i avisen GD på Lillehammer 14. desember. Felles for kommunene de styrer, i tillegg til Gjøvik, er at de har lokale busselskaper med til sammen rundt 270 ansatte. Som ordfører Linda Mæhlum Robøle i Etnedal uttrykker det til avisen: – Etnedal bilruter har 15 arbeidsplasser. Det høres lite ut, men for oss er det stort. Fylkeskommunen prøver jo å skape arbeidsplasser i distriktene. Men for å si det slik: Det er lenge siden de fikk til 15 arbeidsplasser i Etnedal.

Frykten er selvsagt at fylkeskommunal drift skal gå ut over de lokale busselskapene som det faktisk har vært muligheter for innenfor det nåværende anbudsregimet og som gjør en god jobb innenfor sine respektive områder.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.