Foreslår å øke mervediavgiften på kollektivreiser

Sommeren 2021 ble et utvalg satt ned av Solberg-regjeringen for å se på skattesystemet. Nå har utvalget lagt frem en rekke forslag som skal opp til vurdering. En av disse er å øke mervediavgiften til en fast sats på 25 prosent på alt, også kollektivreiser og mat.

Et skatteutvalg har sett på mervediavgiften og skattesystemet siden sommeren 2021. Nå har utvalget som er ledet av Ragnar Torvik fra NTNY lagt frem en rekke forslag til endringer.

En av endringene som er foreslått er å øke merverdiavgiften til en fast sats på 25 prosent uansett hva. Det vil si at både kollektivreisen og matvarene vil få økt moms. Noe som igjen vil påvirke enkeltpersoner og familer kraftig i tiden fremover.

Om og når endringene eventuelt trer i kraft er enda ikke vedtatt, men Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) har teste ut ulike forslag i siste budsjettforslag og er den som tar avgjørelsen om det skal innføres en høyere moms på kollektivreiser og mat.

Utvalget har også sett på en rekke andre skatteletter og endringer. Det er foreslått å redusere formueskatten og gjenninføre arveagift. Det er også foreslått å legge 22 prosent skatt på 1 prosent av eiedomsverdien over hele landet. I dag er det kommunen som vurdere om det skal være eiedomsskatt eller ikke.

Det er også lagt frem forslag til å innføre et «arbeidsfradrag» som skal simulere flere til å jobbe mer. Det skal lønne seg å være i arbeid. Også endringer i pensjonen er foreslått. Også her skal det lønne seg å arbeide i tillegg til å motta pensjon.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.