Sjåførkort er forsinket

Til de av dere som venter på nytt sjåførkort, så melder Statens Vegvesen at det er forsinkelser knyttet til leveransen av nye kort.

I utgangspunktet kan ikke en kjører i yrkestransport uten sjåførkort i skriveren. Dette kortet registrer kjøre- og hviletiden, kjøretøyets registreringsnummer og hvem som kjører. Nå melder Statens Vegvesen at de har problemer med å få sendt ut nye kort til de som har søkt om nytt sjåførkort.

For å løse dette så gis det dispensasjon på bruk av kort for enkelte. Dette mot at de har med seg det gamle kortet, tar utskrift og i tillegg viser til søknaden om nytt kort.

Informasjon til dere som har bestilt sjåførkort som ikke har dukket opp enda:

– Sjåfører som venter på nytt kort må kjøre på utskrift fra fartsskriveren. De må også ha med seg det utgåtte kortet og kopi av søknad om nytt kort. Dersom disse vilkårene er oppfylt, vil våre kontrollører ikke reagere på manglende sjåførkort. Denne midlertidige løsningen gjelder for nasjonal transport, sier Holm hos Statens Vegvesen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.