Hydrogenforbrenning ikke rent nok

Busser med forbrenningsmotorer som benytter hydrogen som drivstoff vil ikke bli ansett som nullutslipps-kjøretøy når det gjelder offentlig økonomisk støtte i Storbritannia.

Det er nettstedet Routeone News som melder dette, og beslutningen er foretatt av Department for Transport (DfT).

Her skal vi rydde opp i begrepene før vi går videre. Hydrogen kan benyttes på to måter i kjøretøy. Det enkleste er å benytte hydrogen som drivstoff i en forbrenningsmotor. Da forbrenner hydrogenet på samme måte som bensin, diesel eller gass. Nå forbrenner hydrogenet helt annerledes enn fossilt drivstoff. Derfor er det ikke noe utslipp av hverken CO, CO2 eller partikler. Nitrogenoksider (NOx) kommer man ikke utenom. I en forbrenningsprosess brukes det luft, og nitrogenet i luften blir omdannet til nitrogenoksider. På grunn av NOx-utslippet definerer altså DfT slike kjøretøy som ikke utslippsfrie.

Det vi hører mer om når det gjelder transport, er hydrogen som benyttes i brenselceller for å produsere elektrisk kraft som igjen driver en eller flere elektriske motorer i kjøretøyet. Her er det ikke snakk om noen forbrenning, og eneste utslippet er vann.

DfT ønsker åpenbart å ligge i forkant av utviklingen. Ingen europeiske bussprodusenter tilbyr i dag forbrenningsmotorer for hydrogen. USA-baserte Cummins har imidlertid både forbrenningsmotorer for hydrogen og brenselcelleløsninger. Selskapet hevder at mesteparten av NOx kan fjernes i et etterbehandlingssystem. Det gjøres jo allerede i dag i kjøretøy med dieselmotorer. Men helt utslippsfritt blir det åpenbart ikke fra hydrogendrevne forbrenningsmotorer, selv om utslippene er veldig mye lavere enn fra fossil drivstoff.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.