Sjåfører har fått for mye lønn i flere år – må betale tilbake

Bare to dager før jul får 150 deltidsansatte hos Unibuss i Oslo regning fra arbeidsgiver. Flere må betale alt fra rundt tusen kroner til over 30.000 kroner tilbake til arbeidsgiver grunnet for mye utbetalt over flere år.

Etter en gjennomgang av regnskapet hos Unibuss AS så har det blitt avdekket at opp til 150 deltidsansatte ved busselskapet har fått utbetalt for mye i lønn. For enkelte kan det dreie seg om over 30.000 kroner i for mye lønn over tre år.

– Det dreier seg om en feilutbetaling som har pågått siden sommeren 2014, og som ble oppdaget ved en internkontroll for noen måneder siden. Den generelle foreldelsesfristen på tre år slår dermed inn, og vi krever derfor ikke tilbakebetalt for mye utbetalt lønn før 1.1.2015, sier kommunikasjonssjef Ina Helen Østby i Unibuss, til Aftenposten.

Hun beklager det inntruffne og sier at selskapet vil komme sjåførene i møte. De vil foreslå et trekk i lønn over tid, så ikke de må ta regningen på en og samme tid.

Unibuss AS viser til at det har vært et svikt i systemet som har ført til at det har blitt utbetalt for mye lønn over flere år. Dette er nå rettet opp i. Men grunnet nøye gjennomgang, så ble det ikke varslet tilbakebetaling før nå.

– Nei, dette er jo ikke den hyggeligste beskjeden å få fra sin arbeidsgiver, men vi ønsket å være sikre i vår tilnærming før det gikk ut informasjon til de dette gjelder. Vi har tatt oss tid til å gjøre grundige undersøkelser av forholdet, gjennomføre nødvendige drøftelsesmøter med de tillitsvalgte, samt få en juridisk vurdering av saken. Av praktiske årsaker måtte brevet sendes ut før årsskiftet med tanke på foreldelsesfristen, sier Østby.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.