Sitteplasser til alle skoleelever fra skolestart

vertikalt_portrett_1800_presse– Forskriften styrker trafikksikkerheten til skoleelever. Alle skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal nå ha tilgang til sitteplass med setebelte, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen. Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2013.

Det er i Statsbudsjettet for 2013 foreslått 20 millioner kroner årlig til fylkeskommunene, som kompensasjon for de merutgifter som vil følge av kravene i forskriften.

Fylkeskommunene har hovedansvaret for å organisere skoleskyssen i samarbeid med kommunene. Flere fylkeskommuner har prioritert arbeidet med trafikksikkerhet i skoleskyssen, og er kommet langt i å sikre at skoleelever har tilgang til sitteplass med setebelte i skolebussen. Andre fylkeskommuner har et stykke igjen å gå. Forskriften sikrer et likt og trygt skoleskysstilbud uavhengig hvor i landet man bor.

På kort sikt kan det for enkelte fylkeskommuner være vanskelig å skaffe nok busser med setebelter og nok sjåfører til å oppfylle kravene som nå vil bli stilt. Forskriften vil derfor inneholde adgang til å gi tidsavgrenset dispensasjon for fylkeskommuner som av disse grunnene ikke klarer å oppfylle kravene innen skolestart 2013.

Forskriften gjelder ikke for skoleskyss som utføres med såkalte bybusser.

[cc_facebook_like]

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.