Ble bare 0.3 km med kollektivfelt i år

hoksrudI 2009 ble det bygget hele 11.2 kilometer med kollektivfelt i Norge. Dette var langt fra nok, men de neste årene så stoppet byggingen av kollektivfelt nesten helt opp. I år var prognosen på bare 300 meter med kollektivfelt. Andre nestleder i Transportkomiteen, Bård Hoksrud (FrP) fortviler over den svake satsingen på kollektivtransport med buss i Norge.

– Jeg mener det satses alt for lite på buss som kollektivtilbud i Norge. Planene og antall meter med kollektivfelt sier alt. I vårt spørsmål til Samferdselsdepartementet om hvor mange kilometer kollektivfelt som bygges i Norge i perioden 2009 til 2013 var svaret langt fra bra, sier Hoksrud som forventer mer fokus på bygging av kollektivfelt fremover.

Eneste lyspunktet i oversikten er i følge Hoksrud tallene for 2009 da det ble anlagt 11.2 kilometer med kollektivfelt i Norge. Men siden da har det ligget på mellom 0.3 til 1.7 kilometer. Samtidig så ønskes det at en velger kollektivt fremfor personbilen. Det tettere samarbeidet mellom NSB og Ruter der flere skal ta tog inn til Oslo sentrum løser ikke alle problemene og er kun forbeholdt Oslo og omegn.

Mange pendelere fortviler over at de nå må bytte kollektivløsning underveis og at mange må over på buss i Oslo sentrum for å komme seg til sitt arbeidssted. De fleste kunne tidligere ta en buss hele veien. Så ved å ha mer fokus på bygging av kollektivfelt ville en kunne løse dette problemet og også redusere kaos som lett oppstår om togtrafikken blir lammet ved feil.

I Stavanger jobbes det i disse dager med å velge mellom Bussway eller bybane. Velges bussway vil det bli anlagt lengre strekning med kollektivfelt eller BRT linje som blir løsningen for Stavanger. Men alle kommunestyrene har valgt bybane i høringsrunden. Kun Rogaland Fylkeskommune har valgt bussway i den nå avsluttede høringsrunden. Så her er ikke siste ord sakt.

– FrP er glade for at fylkeskommunen har valgt bussway som løsning for kollektivsatsingen i Stavanger-området. Vi mener dette er en bedre løsning fordi det gir mer fleksibilitet. Busser kan kjøre på vanlige veier utenfor sentrum, det er umulig om man velger bybaneløsningen

17-09C495-04Ser vi til København i Danmark, så har de begynt på deres første BRT linje. De har vurdert busslinje som et bedre alternativ fremfor bybane/trikk. Det er vesentlig rimeligere å bygge, enklere å gjøre justeringer og bussene er rimeligere i innkjøp og kan lettere byttes ut mot mer miljøvennlige alternativer i fremtiden. Det er også ned mot null prosent risiko for kaos om en buss skulle få problemer underveis i linjen. Dette er også erfaringer som norske politikere bør ta med seg i debatten når man skal diskutere om man skal velge bussway eller bybane som kollektivløsning.

– Går vi noen lysere fremtid i møte for kollektivfelt i Norge?

– I forslaget fra Samferdselsdepartementet for 2013 vil det kunne anlegges 1.2 kilometer kollektivfelt. Det er en økning på 0.9 kilometer fra 2012, men lang fra det som er nødvendig for byene. Det er kun med FrPs løsninger at det blir et realt løft for både vei- og kollektivsatsing i Norge, sier Hoksrud.

[cc_facebook_like]

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.