En gledens dag for bussbransjen!

Andre nestleder i Transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (FrP) sier det er en gledens dag for bussbransjen. Han har kjempet for høyere fartsgrense for klasse III buser i flere år og ser nå endelig at det har nyttet å kjempe.

– Det er en gledens dag! Endelig så har ekspressbussene og turbusser i klasse III seiret. En økt fartsgrense for disse har vi kjempet lenge for, sier Bård Hoksrud. Han ser nå at bussene endelig kan ta opp kampen mot personbilene og gi bussen kokurransemulighet på motorvei.

Han mener at moderne busser som fra fabrikken tilfredstiller alle krav for å kunne kjøre i 100km/t og som har sikkerhetseler og er registert som klasse III buss skal få holde oppgitt fartsgrense i Norge. Dette for å kunne gi et riktig konkurransebilde opp mot personbilene.

Regelen som trer i kraft fra 1. januar 2013 var en viktig sak for nestlederen i Transportkomiteen. Han har ved en rekke anledninger send spørsmål til Samferdselssjefen og vært ute i media med spørsmål om hvorfor vi ikke kunne få høyere fartsgrense for buss på de norske veiene. De nye motorveiene i Norge er av de sikreste i Europa og tilfredstiller enda høyere hastighet enn 100km/t. Dette var en av argumentene fra bussbransjen som Hoksrud støttet.

Dette er kanskje også første steg for å få fjernet ståplasser på ekspressbusser som Timekspressen med flere.

– Jeg er klar på at det ikke bør være ståplasser på busser som kan kjøre på motorvei. Derfor bør det kun være tillatt med ståplasser på bybusser som kjører i bykjernen og ikke på ekspressbusser. Det vil dermed gjøre klasse II busser overflødige og vi kan tilpasse oss Europa som ikke oppererer med tre bussklasser, slik som i Norge, sier Hoksrud og legger til at det inne kort tid vil bli sitteplasser til alle skoleelever for bedre sikkerhet i buss, noe han også har kjempet hardt for.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.