Høyere fartsgrense for buss – kan gi flere reisende

– Økt fartsgrense for ekspressbusser vil gjøre kollektivtransport mer attraktiv for reisende, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet forslår å endre trafikkreglene slik at fartsgrensen for ekspressbusser heves til 90 og 100 kilometer i timen, der fartsgrensen på stedet er 90 eller 100 kilometer i timen.

Tidligere har det ikke vært tillatt for busser å kjøre fortere enn 80 kilometer i timen, selv om fartsgrensen har vært høyere.
– En oppmyking av regelverket vil i tillegg til å gi bedre framkommelighet for bussene, gi bedre trafikkflyt, noe som generelt er positivt for trafikksikkerheten, sier samferdselsministeren.

Forslaget vil gjelde på de sikreste vegene og for de sikreste bussene, dvs de som utelukkende er innrettet med bilbelte og sitteplasser (buss klasse III).

Vegdirektoratet har hatt forslaget ute på høring. De aller fleste høringsinstansene var positive til forslaget.

Det nye regelverket skal tre i kraft fra 1. januar 2013. Buss Magasinet har sammen med hele bransjen kjempet for høyere hastighet for buss siden 2007. Bladet var også en av høringsinstansene når dette var ute på høring.

Både i Sverige og i Danmark jobbes det nå med å øke hastigheten til 100 km/t slik som i Norge. Da vil det kun være Albania som har lavere hastighet for klasse III busser i Europa.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.