Signerte avtale med Lesja Bilruter

Lesja Bilruter og Oppland fylkeskommune ved Opplandstrafikk, har signert en ny avtale for drift av bussruter i Lesja og Dovre.

Avtalen gjelder fram til juni 2031. Lesja Bilruter som er transportvirksomheten til Lesja Innkjøpslag SA, skal som i dag ha ansvaret for skoleskyss i Lesja og Dovre samt det ordinære kollektivtilbudet med buss mellom Bjorli og Otta.

Fremforhandlet avtale mellom Oppland fylkeskommune og Lesja Bilruter oppfyller fylkespolitikernes forutsetninger for å fortsette driftsavtalene med mindre distriktselskaper innenfor rammebetingelsene som gjelder i dag.

-Opplandstrafikk er svært tilfredse med jobben Lesja Bilruter har gjort tidligere, og vi er glade for at vi nå får på plass en langsiktig avtale med en solid lokal aktør, sier Eirik Strand, leder Opplandstrafikk.

– Vi er svært godt tilfreds med å ha inngått denne avtalen.  Langsiktigheten i avtalen skaper forutsigbarhet med tanke på investeringer, og den trygger viktige lokale arbeidsplasser.  Hver dag skal vi gjøre vårt beste for at både reisende og oppdragsgiver skal være fornøyde med jobben vi gjør, sier daglig leder Ola Ulfsby Bottheim i Lesja Innkjøpslag.

Foto: Ola Ulfsby Bottheim og Eirik Strand er godt tilfredse med avtalen

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.