Setter inn ekstra busser under dieselbilforbudet

Ruter AS gjør det de kan for å få folk raskt frem selv om bilen måtte stå i morgen, tirsdag. De setter inn beredskapsbusser og ber sine ekspressbussjåfører stoppe innom holdeplasser hvor mange står.

– Vi har noe ledig kapasitet i systemet, og for å få utnyttet denne kapasiteten best mulig, oppfordrer vi alle som kan reise før eller etter den travleste rushtiden, til å gjøre det eller å ta hjemmekontor. Husk å beregne ekstra god tid, og vær tålmodige, skriver Gro Fjellberg Janeborg hos Ruter i en pressemelding.

Erfaringen fra lignende episoder, som ved stegningen av Smestadtunnelen på Ring 3, viste at trafikkavviklingen gikk greit. Folk fulgte oppfordringene som gikk ut i forkant. Men uansett tidligere erfaringer, så gjør Ruter det de kan for å øke tilgangen på kollektivtilbud, ved å sette inn ekstra busser, ha beredskapsbusser og oppfordrer ekspressbussjåfører til å stoppe innom lokale holdeplasser ved behov.

I tillegg vil Ruter ha to ekstra busser i drift som skal kjøre innom innfartsparkeringen ved Vinterbro og Tusenfryd.

– Vi håper at folk følger oppfordringene som er gitt om å reise litt utenom den travleste rushtiden. Dersom mange følger denne oppfordringen, så vil det kunne gi betydelig mindre trafikk på veiene som vil kunne øke fremkommeligheten for bussene. I praksis vil det gi økt kapasitet i kollektivtilbudet, skriver Janebrog.

Det er første gang Oslo skal praktisere dieselbilforbud. Det er derfor mangel på erfaring fra tidligere, men erfaringen fra dette vil bli brukt for å tilpasse fremtidige forbudsdager bedre. Hvor lenge det blir dieselbilforbud i Oslo, eller hvor ofte, vet ingen.

Forbudet gjelder alle dieselbiler som ikke er i kommersiell drift eller som ikke har gyldig grunn. Kjøreforbudet gjelder hele det kommunale veinettet (inkludert Ring 2, som er kommunal vei). Dette betyr de fleste gater og veier i Oslo, men med unntak av de statlige veiene Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien og deler av Ring 1 omfattes ikke av forbudet. Transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia vil fortsatt være mulig. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder, mellom Munkedamsveien og Schweigaardsgate.

Alle dieseldrevne kjøretøy som ikke kan dokumentere et av unntakene under, vil omfattes av et midlertidig kjøreforbud.

Forbudet gjelder ikke for:

 • tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi
 • bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
 • kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo. Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel eller lignende.
 • kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
 • utrykningskjøretøy
 • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste
 • pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale.
 • kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte.
 • kollektivtrafikk
 • kjøretøy med persontransportløyve
 • bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

Det er ikke mulig å søke dispensasjon fra dieselforbudet. Det er unntakene over som gjelder. Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.