Setesdalen strekker seg snart over hele Sørlandet

I dag kl 16 ble det kjent at Lutelaget Setesdal Bilruter vant anbudet om busstransporten i Mandal. Sørlandsruta ble stiftet i 1951 og vil fortsette å kjøre rutene i Flekkefjord og Kvinesdal.

Snart dekker det lille, men tradisjonrike Lutelaget fra Setesdalen hele Sørlandet. I dag ble det kjent at det var L/L Setesdal Bilruter som vant kampen om å kjøre rutetransport i Mandal og omegn. De vant foran Sørlandsruta, Boreal Buss AS, Nobina AS, Vy Buss AS og Tide Buss AS.

L/L Setesdal Bilruter har i dag rutevirksomhet i så å si alle indre bygdene i Agder-fylkene. Fra Arendal i øst til Hægebostad i vest. Fra Kristiansand i sør til Haukeli i nord. Og om 14 måneder tar de også over Mandalsregionen inkludert Lindesnes og Lista.

«Det er blandene følelser akkurat nå, sier den erfarne bussjåføren Geir Sørensen til Bussmagasinet.

«Jeg har jobbet i Sørlandsruta i 37,5 år og om 14 måneder så blir jeg ansatt hos L/L Setesdal Bilruter. Men det er viktig å få frem at når den ble slik, så var det bedre at L/L Setesdalen Bilruter vant, fremfor andre», sier Sørensen som i tillegg til å være en erfaren bussjåfør hos Sørlandsruta også er aktiv i den lokale Veteranbussklubben SamSør Agder, hvor de nettopp tar vare på busshistorien fra de mange lokale rutelagene som har eksistert i området i og rundt Mandal.

Sørlandsruta som ble nummer to av tilbyderene vil fortsette å kjøre rutetrafikken i Flekkefjord og Kvinesdal. Disse områdene blir igjen lyst ut i 2026.

Sørlandsruta har lange tradisjoner i ruteområdet. Selskapet ble etablert tilbake i 1951 og har med årene vokset seg solide i Mandal og kommunene rundt. I dag er Sørlandsruta en del av Torghatten konsernet. Kontraktene med AKT innebærer at Sørlandsruta har kjøring av langrutene Kristiansand-Mandal-Lista og Lyngdal-Kvinesdal-Flekkefjord. I tillegg kjører selskapet lokalruter og skoleskyss i Farsund, Lyngdal, Lindesnes, Audnedal, Hægebostad, Mandal, Marnardal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord.

Sørlandsruta har ca. 100 busser og ca. 130 ansatte. Selskapet har hovedkontor og bussanlegg i Sommerkroveien 18 i Mandal. I tillegg har selskapet bussanlegg i Farsund samt stasjoneringssteder i Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Svennevik, Kvinlog og Byremo.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.