Regjeringen åpner pengesekken for mer buss

I det reviderte nasjonalbudsjettet som Regjeringen i dag la frem er det satt av et betydelig beløp for å sikre kollektivtransporten, både den offentlige kollektivtransporten og den kommersielle. Kollektivtrafikkforeningen er fornøyd med Regjeringens koronatiltak.

«Kollektivtrafikkforeningen er fornøyd med at regjeringen i RNB foreslår å bruke 1,5 mrd kroner ekstra til koronatiltak i kollektivtrafikken i 2021. Sammen med de 1,25 mrd og rammetilskudd som tidligere er bevilget viser våre prognoser at det vil sikre kollektivtrafikken til om lag utgangen av august om koronapandemien fortsetter», sier daglig leder Olov Grøtting.

«Regjeringen bevilger dette som kompensasjon ut oktober, men slik det ser ut vil det bli bruk for ytterligere midler for å holde kollektivtrafikken i gang utover høsten fram til en gjenåpning kan skje.»

Kollektivtrafikken er en samfunnsnyttig tjeneste som sikrer at de som skal til og fra jobb og skole, skal følge barn til barnehage eller skal treffe venner, kan reise trygt og bærekraftig dit de skal. Kollektivtrafikken har gjennom koronapandemien vært forbeholdt de med en samfunnskritisk jobb, og alle andre har vært frarådet å reise. Dette førte til at 70 – 80 % av kundene i mars 2020 ble borte over natta, og i perioder førte det til opp mot 90 % inntektstap. Situasjonen er noe bedret, men det er fortsatt langt færre reisende enn før, og kollektivselskapene har langt lavere inntekter enn normalt. Samtidig må den samfunnskritiske tjenesten kollektivtrafikk av samfunnshensyn fortsette med tilnærmet full kapasitet. Dette er også nødvendig for å ha et fullt operativt kollektivtransportsystem etter korona.

«Gjennom hele koronapandemien har det vært svært viktig å opprettholde kapasiteten i kollektivtrafikken tross færre reisende. Dette for å ivareta smittevernet , og gi størst mulig trygghet i form av avstand mellom passasjerene», sier Olov Grøtting, og fortsetter:

«Når det nå nærmer seg en gjenåpning av samfunnet etter hvert som en stor del av innbyggerne blir vaksinert, er det svært viktig for hele samfunnet at bransjen ikke ligger nede med knekt rygg, men er klar til innsats for å få i gang igjen et samfunn og et kunderettet næringsliv som sårt trenger kunder etter langvarige nedstengninger i pandemien» .

«Det store spørsmålet vi alle stiller oss er når gjenåpningen av samfunnet kan skje. Som bransje ser vi at det også vil være behov for en omstillingsfase for å sikre at vi kan fortsette vårt samfunnsoppdrag post-covid», avslutter Grøtting.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.