Her kjører verdens første helt selvkjørende rutebuss

For første gang i verden kjørte i dag en rutebuss en strekning helt autonomt, uten operatør om bord. Dette skjedde på Kongsberg, og er en viktig internasjonal milepæl i prosjektet for selvkjørende buss. 

Den selvkjørende bussen på Kongsberg er den første i verden som er fullintegrert i kollektivtransporten, og er nå også den første rutebussen som kjører en strekning i åpen trafikk, med passasjerer, helt uten operatør om bord. 

Som et samarbeid mellom Brakar, Applied Autonomy, Vy, Kongsberg kommune og Statens vegvesen har denne bussen kjørt som linje 450 på strekningen Kongsberg knutepunkt til Teknologiparken siden 2018. Frem til nå har det alltid vært en operatør om bord, men nå skal denne gå på utsiden mens bussen kjører et stykke helt alene. 

– Det er utrolig moro å være delaktig i at Norge hevder seg i verdenstoppen innen selvkjørende kjøretøy. Dette hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere, sier Olav Madland, administrerende direktør i Applied Autonomy, som står bak plattformen for drift av selvkjørende kjøretøy.

Et bedre kollektivtilbud

Målet med prosjektet er å finne ut hvordan selvkjørende busser kan berike det eksisterende kollektivtilbudet. For Brakar, som er ruteansvarlig for bussen, har det  vært viktig å inkludere publikum i testprosjektet. 

– Publikums opplevelse er en viktig målestokk og del av utviklingen av denne løsningen fremover, det er de som er våre «testpiloter». Potensialet for selvkjørende buss er enormt, og den teknologiske utviklingen åpner for mange unike muligheter, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Visjonen på sikt er at bussen skal kunne kjøre helt autonomt med fjernovervåking.

Vy, som har operatøransvaret, tror også at selvkjørende busser på sikt vil bidra til at flere vil reise kollektivt. – De kan blant annet dekke folks reisebehov på mindre steder eller kortere strekninger, der det ikke er praktisk mulig eller lønnsomt med tradisjonell kollektivtransport. Vi synes det er spesielt fint at disse bussene kan gi enda bedre reisefrihet for personer med nedsatte funksjonsevner og eldre, sier konsernsjef Gro Bakstad i Vy.

Næringslivet i Kongsberg er også svært positive til prosjektet. – Kongsberg er i front med nyskaping og innovasjon, og jeg er stolt over at byen vår er en arena for fremtidens løsninger. Dette prosjektet skaper liv og aktivitet i sentrum til glede for butikker, serveringssteder og opplevelsesnæringen, sier Wivi-Ann Bamrud i Kongsberg næringsforum.

Sikkerheten har helt siden prosjektstart stått i høysetet for selvkjørende buss, og passasjerene skal være helt trygge på at en selvkjørende buss både er sikker å sitte på med og å ferdes i nærheten av. Statens vegvesen har vært med hele veien og passet på at alle retningslinjer er fulgt og gitt nødvendige godkjenninger. 

Sikkerhet i høysetet 

Når linje 450 nå kjører helt autonomt, er det på strekningen i gågata i sentrum av Kongsberg. For å ivareta sikkerheten vil operatøren på dette strekket være til stede rett utenfor bussen, som kun kjører i 5 km/t. En stoppknapp er montert på utsiden, slik at operatøren kan stanse bussen ved behov. 

Videre utprøving av selvkjørende buss

Videre utprøving av selvkjørende teknologi vil utover linje 450 også inkludere et nytt prosjekt med selvkjørende bestilling innenfor Teknologiparken, samt en helt ny selvkjørende rutebuss midt i Drammen sentrum, der man ønsker å fortsette med helautonom kjøring.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.