Seoul skal ha 3000 batterielektriske busser innen 2025

Sist uke ble de første 29 batterielektriske bussene av 3000 satt inn i drift i Seoul i Sør Korea. Inne 2025 skal alle 3000 bussene i byen være elektriske.

De 29 elektriske bussene tar over for 9-11 år gamle gassbusser i hovedstaden Seoul i Sør Korea. Dermed er utskiftningen av byens 3000 busser nå i gang. Målet er at alle bussene skal være elektriske innen 2025, skriver koreaherald.com.

Den aller første elektriske bussen ble satt inn på rute 1711 i Seoul og allerede senere denne uken setter ytterligere ni inn på samme rute. De 29 elektriske bussene som nå trilles inn i hovedstaden er produsernt av Hyundai Motor og Edison Motors i Sør Korea, samt Higer Bus i Kina.

Elektriske busser har vist seg å være mer miljøvennlige enn gass busser som driftes på naturgass. De har heller ikke noen form for lokale utslipp og vil være med å gjøre byens luft renere. Byregjeringen sier at alle bussene skal være av lav gulvs typen for at den skal gi mobilitet for alle.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.