Reis med både tog og buss på samme billett

14.november blir alle Kolumbus’ bussbilletter gyldige på toget, og alle NSB-billetter gyldige på bussen. – Vi gjør det billigere og enklere å reise uten bil, sier Kolumbus-direktør Odd Aksland.

Skal du fra en bydel i Sandnes til Stavanger uten bil i dag, kan du ta buss til Ruten og tog til Stavanger for 86 kroner og med to ulike billetter. Etter 14. november koster turen 35 kroner, og du bruker bare én billett. Togturen fra Ganddal til Stavanger går fra å koste 61 kroner i dag til 35 kroner etter 14. november.

Den nye avtalen om billettsamarbeid med NSB er i tråd med intensjonen i samarbeidsavtalen mellom Kolumbus og Jernbanedirektoratet som har til hensikt å sikre sømløse reiser med buss og lokaltog i Rogaland.

– Vi er veldig fornøyd med å få denne avtalen på plass allerede før oppstart av ny operatør på Jærbanen, sier Odd Aksland.

Fram til nå har det kun vært periodebilletter som kan brukes på både buss og tog. Fra 14. november kan du altså reise med buss og tog i sonen du har betalt for med alle Kolumbus’ billetter, inkludert enkeltbilletter, 24-timers- og 7-dagersbilletter.

Lettere å kombinere reisemåter
– Det å reise med buss og tog skal oppleves som deler av en og samme reise. To veldig viktige elementer er korresponderende avganger og felles billettsamarbeid, slår Odd Aksland fast.

Aksland er administrerende direktør i Kolumbus, det fylkeseide selskapet som har gått fra et kollektivselskap med busser og båter i rute til en mobilitetsleverandør for promotering av alle alternativene til privatbilen.

– Mange er avhengige av å kombinere flere reisemåter hvis de skal erstatte bilen på enkelte reiser, og med én billett for både buss og tog blir dette lettere fra 14. november, sier Aksland.

Godt samarbeid
Kolumbus har lenge hatt samarbeid med NSB. Fra begynnelsen var det ungdomsbilletten og noen flere periodebilletter som ble gyldige på toget da Kolumbus fikk nytt elektronisk billettsystem i 2006.

I 2016 ble det gjort en stor forenkling av billett- og sonesystemet, og alle Kolumbus’ periodebilletter ble mulig å benytte på toget. 14. november 2018 inngår NSB og Kolumbus fullt billettsamarbeid på alle billettkategorier.

Flere passasjerer
– Vi har jobbet sammen med Kolumbus over lang tid for å få til mer sømløse reiser for innbyggerne i Rogaland. Det at alle Kolumbusproduktene er gyldige på tog vil utvilsomt føre til at enda flere reiser kollektivt, sier regiondirektør Rune Ophus i NSB Sør, og fortsetter:

– Det at for eksempel enkeltbilletten til Kolumbus nå også blir tilgjengelig på lokaltogene, gjør at det nå blir billigere og enklere å ta seg en togtur for de som ikke reiser så mye i det daglige. Reiser du kollektivt med buss og tog unngår du også bomringen og du bidrar til å få ned biltrafikken som belaster veier og miljø. – Da er dette samarbeidet et viktig bidrag, avslutter Ophus.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.