Selvkjørende personbiler i kollektivtilbudet i Ski

Ruter tar i bruk ny type kjøretøy når neste fase av pilotprosjekt startes opp på nyåret.

Ruter og mobilitetselskapet Holo samarbeider om å prøve ut selvkjørende kjøretøy som del av kollektivtilbudet i Oslo-regionen. Etter å ha etablert to linjer med autonome minibusser i Oslo nærmer partene seg nå igangsettelse av pilotprosjektets tredje fase, hvor et nytt selvkjørende reisetilbud skal lanseres i Ski over nyttår.

Til den kommende ruten i Ski introduserer prosjektet en ny type kjøretøy. I dag kunne Vikens fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, og ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan, vise frem kjøretøyet som skal benyttes i Ski: Toyota Proace Verso, utstyrt med selvkjøringsprogramvare fra Sensible 4.

– Oppstarten her i Ski blir et spennende steg videre i det som har blitt et pilotprosjekt av internasjonalt kaliber. Med denne satsingen beviser vi vår regions klare intensjon om å befinne oss i fronten når det gjelder utvikling av fremtidens offentlige transporttilbud. Det er en stor omverden som følger dette prosjektet tett, og vi ser frem til at læringen som trekkes ut av det skal bidra til utviklingen av både transportnettverket i Oslo-regionen og samferdselssektoren for øvrig, sier fylkesråd Skinnes.

Starter med to kjøretøy

Det nye reisetilbudet opprettes mellom boligområdet Hebekk og Ski stasjon, med formål å undersøke hvilken reduserende effekt en slik tjeneste kan ha på privatbilbruken i området. Tilbudet får linjenummer 529 og vil innledningsvis driftes med to kjøretøy. I første omgang skal kjøretøyene følge en fast rute, men en ambisjon for den ettårige prosjektperioden er at tjenesten etter en stund skal omdannes til en fleksibel bestillingstjeneste – slik at de reisende selv kan bestemme når og hvor de vil plukkes opp.

Toyota-kjøretøyene vil romme 4-6 passasjerer og et av dem er utstyrt med rullestolrampe. I likhet med Ruters selvkjørende minibusser i Oslo vil hvert kjøretøy være bemannet.

– Jeg er glad for at Ski by og Nordre Follo kommune er valgt ut til et prosjekt som bidrar til å utvikle kollektivtransporten. Det er viktig å tenke muligheter og se hvordan ny teknologi kan benyttes til å fremme effektiv og miljøvennlig transport, i tråd med både innbyggernes behov og hvordan kommunen ønsker å utvikle Ski sentrum. Godt utbygd kollektivtransport er et viktig virkemiddel for å redusere utslipp og bidra til at kommunen oppfyller FNs bærekraftmål, sier ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune.

Etter planen vil befolkningen i Ski få begynne å ta i bruk det nye reisetilbudet i løpet av første kvartal 2021. Frem til da skal de to kjøretøyene først konfigureres og deretter gjennomføre til sammen fem hundre timer testdrift langs traseen uten passasjerer om bord. Det første kjøretøyet blir å observere i gatene på Hebekk i januar, når forberedelsesfasen starter.

Stabil drift, høyere fart

Ruters utprøvning av selvkjørende kjøretøy har siden oppstarten i mai 2019 tilbakelagt over 33.000 kilometer på veien og transportert nærmere 30.000 passasjerer. Mens interessen for de selvkjørende bussene har vært stor og tilbakemeldingene positive, er prosjektets primære formål å belyse de mange utfordringene som må løses før selvkjørende kollektivtransport kan introduseres som et permanent tilbud i hovedstadsregionen.

– Erfaringen fra pilotprosjektene i Oslo er at det finnes et stort potensial for mer stabil drift. Forutsigbar operasjon langs strekningen og at kjøretøyet kommer når det skal er en forutsetning for å skape en tjeneste med reell verdi for kundene, sier Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter.

Nordiske værforhold med snø og regn har gjentatte ganger skapt problemer for de selvkjørende minibussene i Oslo. For å møte denne utfordringen har operatørselskapet Holo inngått avtale med finske Sensible 4, som står bak programvaren som skal benyttes av Toyota-kjøretøyene i Ski. Den finske bedriften leverer teknologi som er spesialutviklet for krevende værforhold.

Økning av kjøretøyenes hastighet er en annen sentral prioritet i prosjektets forestående fase. De selvkjørende busslinjene i Oslo har vært begrenset til en maksfart på 18 km/t. I Ski er ambisjonen at kjøretøyene i løpet av prosjektperioden skal kunne operere i hastigheter opp mot fartsgrensene i området.

– Tilbakemeldinger fra prosjektene i Oslo tilsier at de reisende ønsker å komme raskere frem. At kjøretøyene gjøres i stand til å holde samme fart som trafikken rundt dem er dessuten gunstig for flyt og forutsigbarhet i den trafikale omgivelsen, og man kan forvente færre forbikjøringer enn når man opererer med saktegående kjøretøy, sier Harlem.

Hun presiserer at selv om det er motiverende at prosjektet gjør teknologiske fremskritt er det til syvende og sist befolkningens nytte av det nye tilbudet som står i fokus.

– Ruters mål er å ta i bruk ny teknologi som kan gjøre det enda enklere for folk å komme seg rundt. Her er det vår oppgave å skape en tjeneste av verdi for beboerne på Hebekk og som de vil benytte seg av i det daglige. Det får vi bare til gjennom tett samarbeid med aktørene rundt oss og ikke minst gjennom å lytte til tilbakemeldinger fra befolkningen, sier Harlem.

Ruters linje 529 med selvkjørende kjøretøy startes opp i Ski på nyåret. Les mer om prosjektet på ruter.no/om-ruter/prosjekter/selvkjorende-kjoretoy

Utprøvningen av selvkjørende kjøretøy gjennomføres som del av «Smartere transport i Oslo-regionen» – et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.