Seier til turbussbransjen

Turbussparkeringen i Skippergaten er igjen åpnet for parkering av busser. Avtalen er forlenget ut november 2023.

Bymiljøetaten fikk heldigvis mulighet til å forlenge leieavtalen i Skippergata ut november 2023. Skippergata reetableres dermed som en turistbussparkering ut november 2023. Skiltene er nå på plass i området, slik at turistbusser kan parkere her slik som før, skriver Bymiljøetaten i en mail til Bussmagasinet.

Bussmagasinet sendte for få uker siden en mail til Bymiljøetaten i Oslo med spørsmål hvordan de skal løse utfordringer knyttet til parkering for turbusser. I dag kom svaret og det er oppløftende. Flere plasser skal komme i tiden fremover.

Det er utfordrende å finne store nok arealer til turistbusser i Oslo sentrum. Parkeringsplassene som var tilrettelagt i Skippergata og Revierkaia ligger ikke på Bymiljøetatens eiendom, og etaten har derfor hatt leieavtaler med aktører for å sikre tilrettelegging i disse områdene. Både etaten og næringen har vært klar over at disse avtalene ville utløpe på ulike tidspunkt. Som følge av dette har Bymiljøetaten jobbet for å identifisere andre mulige parkeringsplasser for turistbusser utenfor Ring 1, skriver Marit Langenes Martines, spesialkonsulent hos Bymiljøetaten i Oslo.

Bymiljøetaten har i tillegg signert en avtale i Schweigaards gate 35 for sommersesongen, med varighet ut september 2023. Her blir det tilrettelagt for seks plasser. Skiltene er bestilt, og vil komme på plass fortløpende og innen tre uker.

Uansett så blir maksimal parkeringstid satt til 24 timer. Utenom der det er merket med kortere tid og hvor der er kun beregnet for av- og påstigning.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.