Miljøsoner gir turbuss-problemer i deler av Stockholm?

Stockholm bys planer om å innføre miljøsone Klasse 3 i Gamla Stan og et område i sentrum kan få svært alvorlige konsekvenser. I verste fall kan planene innebære nærmest totalforbud for turbusser i noen av Stockholms viktigste turistmål.

Det er kollega Bussmagasinet.se som melder dette. Får den politiske majoriteten viljen sin, skal miljøsone klasse 3 innføres i Gamla Stan og deler av sentrum allerede neste år, og deretter skal områdene utvides.

Ifølge nettstedet innebærer Klasse 3 at det kun er elbusser, brenselcellebusser, gassbusser som tilfredsstiller Euro 6 og ladehybrider som klarer Euro 6 som blir tillatt. Reglene vil gjelde all busstrafikk, men det er turbussene som får svi mest. Det finnes praktisk talt ikke turbusser verken i trafikk eller salg som vil tilfredsstille Klasse 3.

En undersøkelse blant medlemsbedriftene i Sveriges Bussföretag viser at det gjennomføres nesten 200.000 bussreiser årlig i områdene som omfattes av de foreslåtte miljøsonene. Bare 6,5 prosent av dette kan gjennomføres dersom forslaget gjennomføres, mener bransjeorganisasjonen.

Bildet øverst i artikkelen viser en situasjon som kanskje må opphøre i deler av Stockholm. (Foto: Ulo Maasing, Bussmagasinet.se)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.