– Se til Trondheim

– Der har de satset stort på et oppgradert busstilbud. Bussene har sine  egne kollektivfelt, billettprisene er redusert, det er hyppigere avganger,  og parkeringsavgiftene i sentrum er skrudd opp. Dette settet av tiltak har  til sammen redusert bilbruken og økt kollektivandelen. I tillegg har  satsingen utløst belønningsmidler fra staten, skriver Rogalands Avis. 

Andelen som benytter kollektivtransport (buss/tog/båt) i Stavanger er  synkende. I fjor lå andelen på åtte prosent, mot ni prosent i 2005 og 1998,  framgår det av en SINTEFs reisevaneundersøkelse for Stavanger-regionen. Derfor mener Cecilie Bjelland fra AP i Stavanger at de bør se hva det AP styrte Trondheim har fått til.

I Stavanger har andelen reisende med kollektivtransporten gått ned med hele en prosent til åtte prosent av mulige reisende på bare et år. Denne trenden ønsker politikerne å snu. Mer fokus på kollektivtransport må på plass.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.