Scania godkjenner HVO som drivstoff

I tråd med Scanias filosofi om at alternative drivstoffer behøves, introduserer Scania nå muligheten til å benytte HVO-drivstoff på deres Euro V-motorer. De tester også drivstoffet, for å tillate det brukt på Scanias busser og lastebiler, med Euro VI-motorer.

HVO står for Hydrogenert Vegetabilsk Olje, og er kjemisk sett, nærmest identisk med fossil diesel. Drivstoffet må tilfredsstille spesifikasjonen TS15940, i henhold til europeisk kravstandard. Ved bruk i en dieselmotor gir det en CO2-reduksjon opp mot 85%, avhengig av råstoff og produksjonsprosess – til noe høyere drivstoffkostnad – men uten kortere serviceintervaller.

Scania har allerede stor bredde innen alternative drivstoffer, som benyttes på utvalgte motorer. Dette tilbudet økes ytterligere med godkjenningen av HVO. Teknisk sett er HVO et spennende drivstoff. Utfordringen ligger i dag på tilgjengelighet, både i produksjon og fyllestasjoner.

– I første omgang godkjenner Scania HVO benyttet på samtlige kjøretøy som tilfredsstiller Euro V og alle driftstyper forteller Branding- og kommunikasjonsdirektør i Norsk Scania AS, John Lauvstad, og tilføyer at det for Euro VI gjennomføres tester hos et antall kunder i Sverige. Målet er å ha mer enn hundre Euro VI lastebiler i drift høsten 2015. I Sverige er det flere store kunder som har klare målsetninger om å redusere sine CO2-utslipp, og er veldig interessert i å være med å prøve ut drivstoffet, forteller Jonas Nord, regionssjef Scania i Norden.

Største utfordringen i dag for mange transportører er å kunne få tak i HVO. Det er enklere, og fler leverandører på en mer vanlig biodiesel (FAME), hvor Scania i dag tilbyr Euro VI-tilpassede motorer fra 320 til 580 hk. Ønsker du å benytte HVO som drivstoff, kontakt din Scania-forhandler for å forsikre deg om at ikke det krever tekniske modifikasjoner.

– HVO er et interessant drivstoff som har vært på markedet i et antall år, men som nevnt er produksjon og tilgjengelighet en begrensning, sier Jonas Nord, og legger til at Scania ser på HVO som et komplement til våre gass- og dieselmotorer drevet av FAME og RME. – Vi er også i gang med å utvikle vår Euro VI-motor for ED95 (Bioetanol). Skal transportkjøpere og lastebilindustrien sammen redusere utslippet av CO2 må alle muligheter tas i bruk, avslutter Jonas Nord.

Fakta om HVO:

HVO baserer seg på vegetabilske oljer, eller animalsk fett, som under prosessingen tilføres hydrogen. I praksis skapes et drivstoff med hydrocarbonkjeder, som er en kopi av fossilbasert diesel, men som er vesentlig renere – og fornybar. I prinsippet kan HVO blandes med andre biodrivstoffer, under bestemte rutiner. I Sverige i dag er all konvensjonell diesel som selges lavt innblandet HVO for å oppnå bedre miljøegenskaper. Visse krav stilles til filterbytte om man skal veksle mellom de ulike drivstoffalternativene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.