Ny fartsskriver på vei og økte unntak

To generasjoner fartsskrivere, analog og digital fartsskriver, er i bruk i dag. Nå introduserer en tredje generasjons fartsskriver, såkalt ”smart fartsskriver”, som er en videreføring av dagens digitale fartsskriver med utvidet funksjonalitet. I tillegg øker unntaket fra 50 km til 100 km. Blir dette vedtatt i Stortinget, så er det gjeldene fra mars 2016.

Den smarte fartsskriveren skal selv kommunisere indikasjoner på overtredelser til kontrollutstyr langs vegen mens kjøretøyet er i bevegelse. Fartsskriveren skal videre kunne kobles sammen med satellittnavigering i kjøretøyet, via GNSS teknologi og det skal tilrettelegges for sammenkobling med ITS-teknologi (intelligente transportsystemer). Nye kjøretøy skal være utstyrt med den smarte fartsskriveren tre år etter at kravet trår i kraft.

Kommunikasjon fra fartsskriveren til kontrollutstyr langs vegen mens kjøretøyet er i bevegelse vil kunne effektivisere kontrollvirksomheten for myndighetene, og medføre at de transportørene som overholder kjøre- og hviletidsreglene, sjeldnere vil måtte stoppe for unødvendig kontroll.

Det blir ikke krav til ettermontering av «Smart fartsskriver».

Det blir også unntak for håndverkere/transport av arbeidsutstyr med kjøretøy inntil 7,500 kg. Unntaket i forordning (EF) nr. 561/2006 artikkel 3 endres fra et valgfritt nasjonalt unntak til et obligatorisk generelt unntak. Videre utvides den geografiske rekkevidden av unntak fra 50 til 100 km radius. Den geografiske rekkevidden av de valgfrie nasjonale unntakene som visse kjøretøy som brukes til godstransport som drives ved hjelp av naturlig eller flytende gass eller elektrisitet, p.t. ikke unntatt i Norge. Kjøretøy som benyttes til posttjenester og kjøretøy som brukes til transport av levende dyr, utvides også fra å gjelde i 50 km radius til 100 km radius.

De nye reglene vil om de blir vedtatt i Stortinget gjelde fra 1. mars 2016.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.