Kritisk til pressede rutetider

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er sterkt kritisk til kravene som stilles for neste anbudsperiode. Spesielt kritisk er de til rutetidene, som de mener utgjør en fare for trafikksikkerheten. Nå truer NTF med politianmeldelse om ikke det kommer en endring på plass.

– Vi mener at Kolumbus lager et opplegg som er i strid med både vegtrafikkloven og arbeidsmiljøloven. Rutetidene de legger opp til gjør at sjåførene blir slitne og stressa og dermed blir en fare i trafikken. På denne måten blir også arbeidsmiljøet for sjåførene påvirket, og dette er et ansvar Kolumbus ikke kan vri seg unna, sier forbundssekretær Jan Sivertsen hos NTF til Aftenbladet.

Det har over flere år vært mye bråk og kritikk fra passasjerer på grunn av rutetidene. Og nå legges det opp til mer skjerpede tider, noe som kan lage farlige trafikale situasjoner og bryte med loven.

– Kolumbus må være villig til å justere rutetidene, slik at de er realistiske. Og om ikke Kolumbus gjør dette på egen hånd, må fylkeskommunen komme på banen som eier. De kan ikke organisere seg vekk fra at de har et ansvar for at norsk lov overholdes, sier Jon Arild Svendsen, tillitsvalgt for rundt 250 sjåfører i Boreal Transport Sør.

NTF har sendt et brev til Kolumbus og krever at rutetidene blir mer realistiske før anbudsperioden settes ut i live. Kolumbus fra sin side ønsker ikke å endre på dette.

– De må gjerne få mene at vi gjør noe ulovlig, men det er jeg dypt uenig i. Det er opp til operatøren å lage skiftplaner slik at lover og regler overholdes, sier direktør hos Kolumbus, Odd H. Aksland til Aftenbladet.

– Skulle vi kjørt med rutetider spesielt tilpasset rushet, måtte vi hatt ulike ruter fra dag til dag, fordi trafikkbildet er forskjellig på de ulike dagene, sier Aksland.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.