– Bruttoanbud ville vært bedre

Nobina Norge AS valgte å avstå fra å legge inn tilbud på anbudet i Finmark av flere grunner. De mener at et bruttanbud i dette tilfellet ville vært det beste.

– Jeg tror at et bruttoanbud ville kunne attrahert flere aktører med den informasjon som var tilgjengelig, sier Philipp Engedal hos Nobina Norge AS.

Han viser til flere grunner hvorfor de valgte å avstå fra å legge inn tilbud.

– Nobina valgte å avstå grunnet mye usikkerhet knyttet til manglende informasjon om oppdraget, sier han og viser til at nettoanbudet manglet en god statistikk for passasjergrunnlaget, usikkerheten knyttet til godsgrunnlaget og lite volum langt unna dagens virksomhet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.