Satser på hydrogen som bussdrivstoff

Ti nye hydrogenbusser vil komme til Oslo i løpet av kort tid. Nå skal det fokuserer på hydrogen som drivstoff sammen med strøm for fremtidens busser.

I dag ble det avholdt konferanse om bruk av hydrogen som drivstoff på busser. FCB OSLO18 har full fokus på hydrogen og de mener dette bør ha like mye fokus som batteribusser.

– Ruter har som mål å ha hele kollektivtransporten utslippsfri fra 2028, sa Ordfører i Akershus, Annet Solli under åpningen av konferansen.

– Ruter vil sette inn ti nye hydrogenbusser innen kort tid. Jeg håper og har tro på at disse nye mer moderne bussene vil være av bedre kvalitet og mer driftssikre enn de vil fikk for flere år siden, sa hun videre.

Hydrogen som drivstoff på buss er ikke nytt, men det krever at tilgangen på drivstoff er tilstede og lett tilgjengelig.

Norge har mye industri som har hydrogen som et biprodukt, men frem til i dag har ikke dette blitt brukt som drivstoff på buss i større skala.

Denne konferansen vil de på mulighetene til å øke fokusen på dette drivstoffet og hvilke bussmerker som har i prosuksjon eller vil ha slike busser i produksjon snart.

I Oslo er det i dag fem hydrogenbusser fra Van Hool i trafikk. Disse ble levert til Ruter AS i 2012. Dette prosjektet er nå utvidet og det vil komme ti nye hydrogenbusser til Oslo.

Solaris er en av tre leverandører som er hentet inn for å forklare om deres fremtidige planer.

– Solaris er i gang med å utvikle brenselcelle hydrogen-elektrisk buss. Den vil være klar til høsten og i produksjon fra 2020, forteller Thomaz Pyzatka fra Solaris Bus & Coach.

Under konferansen fikk deltakere også oppleve hydrogenbuss i Oslos gater. Sjåfør Serif Kuc fra Unibuss kjørte bussen.

– Jeg kjører hydrogenbuss på tredje året. Jeg veksler mellom flere type busser, så det er ikke hver dag jeg sitter bak rattet i disse bussene. Jeg har vært ansatt som bussjåfør hos Unibuss nå i over 12 år, forteller Serif Kuc.

Ruter AS har siden 2012 var med i Hynor prosjektet med fem busser fra Van Hool. Disse har gått i trafikk i og rundt Oslo sentrum.

Prosjektleder Pernille Aga la ikke skjul på de utfordringer som har vært med bussene de fikk for seks år siden.

– Vi har lært mye gjennom dette prosjektet og har sikkert også vært til stor hjelp for Van Hool til å utvikle bedre hydrogenbusser. Vi fikk trolig de aller første som ble levert helt i starten av prosjektet, forteller Aga.

– Nå deltar vi i det nye hydrogen prosjektet og får ettervært nye og flere hydrogenbusser. Men vi ser noen utfordringer, ikke på selve drivstoffet, som er veldig bra. Men det at en ikke kan få klasse II busser med nullutslipp teknologi, sier Aga fortvilet.

Hun håper nå at leverandørene kan ta tak i dette å komme opp med buss modemet som kan passe til regionale ruter, og ikke bare bybusser til bruk i bykjernen.

Hun kommer også med et forslag til hele bransjen.

– Vi trenger flere leverandører på alternativ drivstoff og bussmodeller som kan passe våre ruter, også regional. Og busselskapene må ha fokus på å trene opp sjåfører på busser med alternativ drivlinje, sier Hun. Og legger til at Ruter ikke ønsker å drive med drivstoffproduksjon slik som på Rosenholm i dag, og heller ikke eie busser. Hun utfordrer leverandørene til å lease eller leie ut bussene direkte.

David Barnet fra Wrightbus har stor tro på alternativ drivstoff på deres busser. De har lang erfaring med å bygge busser.

– Vi har flere tiårs erfaring med busser som går på annet enn diesel. Vår første elektriske buss tok tre dager å lade og kunne kjøre i 20 minutter. Heldigvis har vi kommet langt side da. Vi har feilet og vi har lært. Vi er i dag veldig stolt over våre produkter som mottar strålende tilbakemeldinger fra kunder, sier Barnet.

I England så ønsker de ikke lange leddbusser, da disse ofte skaper trafikkaos.

– Vi styrer innen å bygge leddbusser. Vi bygger heller i høyden. Så nå lanserer vi en hydrogendrevet dobbeldekker, sier Barnet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.