Samferdselspakke for Kristiansands-regionen fase 2 klar for utbygging

– Med den nye fasen av bypakken får Kristiansands-regionen både et veiløft og økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i dag fram et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansands-regionen fase 2.

I fase 2 prioriteres gjennomføringen av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand. Prosjektet er viktig for utvikling av et robust veisystem i Kristiansands-regionen med sammenhengende standard og økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange.

– Veisystemet mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand er i dag overbelastet i rushperioder. Med denne utbyggingen blir reisehverdagen enklere og bedre for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Hareide.

Anleggsstart i 2021

Utbyggingen gir bedre adkomst til ferjeterminal, jernbanestasjon, containerhavn, sentrum vest og til rv. 9. Videre omfatter prosjektet løsninger for kollektivtrafikk og sykkelekspressvei. Det er lagt opp til anleggsstart i 2021, og det er ventet at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2026, går det fram av forslaget.

I bypakken er det også lagt til grunn at midler skal gå til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange, trafikksikkerhet og eventuelt også mindre veiutbedringer.

I rushperioder er veisystemet mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i dag overbelastet. Det medfører forsinkelser på veinettet inn og ut av Kristiansand sentrum, for gjennomgående trafikk på E18/E39, og for trafikken inn til Norge via ferjer på E39. Få omkjøringsmuligheter gjør veinettet i Kristiansand sentrum svært sårbart for hendelser som trafikkulykker og uforutsett trafikkstans.

Innkrevingen av bompenger i de eksisterende bomstasjonene i Kristiansand ble stanset den 1. januar 2021, men vil starte opp igjen ved at Stortinget slutter seg til delvis bompengefinansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2. Det er ikke lagt opp til etablering av nye bomstasjoner.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.