Nedgang på 30 prosent

Koronapandemien har gitt store utslag i antall reisende med Brakar i 2020. Etter jevn vekst over flere år, endte fjoråret med en nedgang på 30 prosent. Totalt registrerte Brakar 8 832 030 reiser i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var på 12,6 millioner.

­­2020 startet godt, med god vekst i både januar og februar, før samfunnet stengte ned og anbefalingene om å ikke reise kollektivt kom i mars. Ser man isolert på perioden fra 12. mars til 31. desember, var nedgangen i antall reiser på 38 prosent.

For året under ett var det kun tre normale reisemåneder i 2020 sammenlignet med tidligere år. Disse var januar, februar og juli. I juli var det til og med en liten vekst i antall reiser, da flere var hjemme og reiste lokalt. Reduksjonen i antall reisende var aller størst i april, med et fall på hele 71,5 prosent.

Minst nedgang i Drammen

Innenfor Brakars rutenettverk var nedgangen minst i storkommunen Drammen. Antall reisende ble her redusert med 1,3 millioner, tilsvarende 19,7 prosent. Størst var fallet i Lier, som endte med en reduksjon på 39,9 prosent.

I byområdene har nedgangen vært noe mindre, og ligger på ca. 28 prosent i snitt. Drammen hadde også her minst nedgang, på 23,4 prosent. Størst nedgang blant byområdene hadde Kongsberg med 32,9 prosent.

Linje 3 fra Kastanjesletta til Fjell er fortsatt linja med desidert flest reisende. Den utgjør hele 21 prosent av alle Brakar-reiser. I 2020 ble det registrert 1,83 millioner reisende på denne linja, en nedgang på 21,2 prosent mot 2019. På bylinjene mellom Åssiden og Hedensrud/Åskollen var nedgangen rundt 20 prosent, mens linjene til Konnerud i snitt falt med over 30 prosent.

Stor nedgang på pendlerlinjer til Oslo

Pendlerlinjene ble særlig berørt av smitteverntiltakene. Linje 200 fra Hønefoss til Oslo fikk en nedgang i antall reisende på 40,7 prosent, mens linje 169 fra Lierbyen til Oslo ble redusert med 53,4 prosent.

Linje 100, som betjener pendlerkorridoren fra Hønefoss, Modum og Eiker mot Drammen, klarte seg noe bedre, med en nedgang på 25,8 prosent. Dette har trolig sammenheng med at flere av de som reiser inn og ut av Oslo har anledning til å ha hjemmekontor, samt at mange forbinder større smittefare med reise til Oslo og derfor i større grad har valgt å bli hjemme.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.