2020: Tøft år for Vy

Koronapandemien har rammet Vys virksomhet og resultat hardt. Nasjonale smitteverntiltak har redusert antall reiser med våre tog og ekspressbusser med henholdsvis 50 og 59 prosent i 2020.

– Midt oppe i alle restriksjonene er det motiverende å se hvordan våre dyktige medarbeidere har tatt vare på kundene og hverandre. Vi har holdt farten oppe, utviklet virksomheten og lansert nye løsninger til kundene i et annerledes år, sier konsernsjef Gro Bakstad.

Driftsresultatet for Vygruppen for 2020 ble -781 millioner norske kroner. Tilsvarende resultat i fjor var 808 millioner kroner.  

Trygge reiser og nye kundeløsninger

Stabil og god drift er viktig for kundene, og i 2020 har punktligheten på togene i Norge vært god (90,5 prosent). Kundetilfredsheten til buss- og togkundene i Norge har økt og i Sverige har den vært stabilt høy også i 2020. I tillegg til høy kvalitet i basisleveransene, har vi gjennom året lansert flere nye kundeløsninger.

– I 2020 har vi vunnet og startet opp viktige buss- og toganbud i Norge og Sverige, begynt å kjøre trikk i Lund og testet ut selvkjørende busser. I tillegg har vi lansert nye reisetilbud, som det kombinerte tog- og busstilbudet mellom Oslo og Trondheim, med bytte mellom tog og buss på Lillehammer, sier Bakstad.

Vi tester også ut nye billettløsninger for pendlere som reiser av og til, som vi kaller Smartpris. Og for å gi kundene en mer behagelig og trygg reise, viser en ny funksjon i appen hvor i toget det er best kapasitet. Ny funksjonalitet gjør at kundene kan ta gode og trygge valg.

Støtteordninger er fortsatt nødvendige 

Vy har iverksatt mange tiltak for å opprettholde driften og redusere de økonomiske konsekvensene av at færre reiser med Vy under pandemien. Men det er fremdeles behov for statlig støtte.  

– I tillegg til å effektivisere driften, reforhandle avtaler og tilpasse tilbudet der det er mulig, opplever vi fremdeles at støtte- og kompensasjonsordninger fra myndighetene er nødvendig for å opprettholde et trygt og godt buss- og togtilbud, sier Bakstad. 

– Selv om vi alle håper at den pågående vaksineringen vil redusere konsekvensene av koronapandemien i 2021, er vi forberedt på at det tar tid å komme tilbake til normalen, fortsetter hun.   

Nye transportløsninger innenfor godsvirksomheten   

Vys godsvirksomhet er i mindre grad enn resten av konsernet påvirket av korona-situasjonen. Gjennom 2020 har det vært voksende etterspørsel etter transport av dagligvarer og pakker, mens tømmertransport, biltransport og transport av flydrivstoff er kraftig redusert.

Kvaliteten i godsleveransen var historisk høy i 2020, med en punktlighet på 96 prosent. I tillegg har CargoNet utviklet nye løsninger sammen med kundene. Et eget matvaretog fra Trondheim til Bodø og en ny løsning for fersk sjømat mellom Narvik og Malmø er eksempler på det. 

– Det er motiverende å se at fremgangen for gods på bane har fortsatt i 2020. Under pandemien har vi levert historisk høy kvalitet på leveranse og punktlighet. Mens CargoNet jobber for å redusere kostnadene, bidrar staten til overføring av gods fra vei til bane gjennom miljøtilskudd, sier Bakstad. 

Reiselivsnæringen rammes hardt  

Vys reiselivssatsing er hardt rammet av koronakrisen. For de felleseide selskapene Fjord Tours Group og Flåm Utvikling, som i stor grad har utenlandske turister som kunder, har mye av kundegrunnlaget falt bort. Det har vært 84 prosent nedgang i reiser med Flåmsbana, og økningen av innenlandske reisende kompenserte kun delvis for svikten i utenlandske turister.

– Vi forventer færre internasjonale turister også i 2021. Derfor satser vi på å tilby nordmenn spennende og bærekraftige reiser i eget land i tiden fremover. På lengre sikt har vi derimot tro på at markedet kommer tilbake, og vi jobber med å være best mulig posisjonert til de store internasjonale turistvolumene igjen kommer for å oppleve vakre Norge, avslutter Bakstad.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.