Åpner for kabotasjeregler for turbuss

Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpner nå for å tolke kabotasjeregler på lik linje som Danmark.

«Jeg har merket meg at danske myndigheter fra 1. november 2019 strammet inn sin nasjonale fortolkning av kabotasjereglene for buss. Samferdselsdepartementet vurderer om Norge skal legge til grunn en lignende eller tilsvarende tolkning» , skriver Hareide i et svar på spørsmål om å tolke kabotasjeregler likt som i Danmark.

Kabotasjereglene på turbussiden er en stor utfordring for turbussbransjen i Norge. I dag kan utenlandske turbusser operere i et annet EU- eller EØS-land midlertidig, noe som medfører at disse under normale omstendigheter opererer i Norge hele sommersesongen.

Danskene innførte imidlertid fra og med 01.11.19 en begrensing på maksimalt en ukes sammenhengende opphold i Danmark før de må forlate landet. I tillegg kan de kun være i Danmark en uke per måned.
Vi har vært i kontakt med NHO Transport flere ganger, som siden høsten 2019 har prøvd å få Samferdselsdepartementet til å innføre en lignende begrensning i Norge.

«Her i Norge hevder departementet at de «jobber med saken», men at det går veldig sakte. Turbussnæringen er i for øyeblikket «i dvale» på grunn av Covid-19, med parkerte busser og permitterte sjåfører på grunn av manglende oppdrag, og bransjen sier de trenger å se «et lys i enden av tunnelen» ved at kabotasjeproblematikken er løst når forholdene normaliserer seg. Dersom en bransje som skal vekkes av dvale også skal møte urettferdig konkurranse fra selskaper fra EU/EØS, med lave lønninger og vanskelige arbeidsforhold, vil dette kunne utradere bransjen. Dette vil i så fall ikke bare få konsekvenser for arbeidsplasser og norske selskap, men vil også svekke beredskapen dersom det inntreffer hendelser som krever rask mobilisering av busser for å flytte på folk. Det være seg situasjoner med f.eks. buss-for-tog, buss-for-fly eller evakueringer», skriver Øystein Langholm Hansen, Arbeiderpartiet, i et spørsmål til Samferdselsministeren.

Nå kan det endelig gå mot en løsning. Ønske fra bransjen er at denne tolkingen skal innføres før grensene igjen åpner opp.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.