Samarbeider om felles ladesystem

Bussprodusentene Irizar, Solaris, VDL og Volvo har gått sammen om en avalte som innebærer felles ladesystem. De ulike fabrikkene skal kunne benytte infrastrukturen på lading fra ABB, Heliox og Siemens. Dette er et stort gjennombrudd og et godt stykke på vei for standarisert ladesystem for elektriske busser.

I dag ble Irizar, Solaris, VDL og Volvo enige om at de kan fritt benytte de ulike ladesystemene fra ABB, Heliox og Siemens. Dette vil forenkle kollektivløsningene i byene og gir mulighet for å velge flere leverandører av elektriske busser og ladbare hybridbusser.

En av de store utfordringene for bransjen har vært at bussleverandørene opp til i dag har låst seg til en type ladesystem. Nå har de fire bussleverandørene blitt enige om at de kan velge fritt mellom tre leverandører av infrastruktur for lading av busser.

De fire bussleverandørene har sett behovet for å møte kundene når det gjelder hvilke type infrastruktur på ladestasjoner som benyttes. Frem til nå har en kunne komme i en situvasjon hvor en måtte bygge ulike ladestasjoner etter hvilket merke av buss som ble valgt. Dermed ble dette med å forsinke, samt låse mange av anbudene til at infrastrukturen var på plass. Nå kan en bygge infrastruktur og så legge ut anbud på bussene.

Det åpner også for at det gang velges flere ulike busstyper for trafikk i samme rutenett.

Målet til de fire leverandørene har vært å gjøre overgangen lettere for de byene som ønsker å gå over til fornybar og miljøvennlig elektrifisering av kollektivtransporten, om det er ladbare hybridbusser, eller fullelektriske busser.

Irizar, Solaris, VDL og Volvo går fremst i arbeidet for å standarisere ladesystemene, og er dermed først med å på langt når standarisere deres ladesystemer. Standariseringsorganisasjonene både europeisk og international jobber med å komme frem til en felles standard for alle bussleverandører. Det ventes at en europeisk standard vil innføres senest 2019 og internationalt i år 2020.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.