Samarbeid om bedre elbussbatterier

Daimler Buses og batterieksperten BMZ Poland har inngått et strategisk partnerskap for å utvikle neste generasjon batterier til elbusser.

Dagens batterigenerasjon hos Daimler bærer betegnelsen NMC3 (nikkel-mangan-kobolt), og neste generasjon vil naturlig nok være NMC4. Forbedringene vil først og fremst ligge i en høyere energitetthet, som vil gi økt rekkevidde, samt økt batteri-levetid. Daimler Buses sier selskapet vil ta i bruk den nye generasjonen batterier «midtveis i inneværende tiår», og når vi allerede skriver 2024 kan ikke det være lenge til.

Den nye generasjonen batterier vil være viktig i Daimler Buses sin videre utvikling av elbusser. Selskapet har produsert batterielektriske bybusser siden 2018. Intercitybusser med batteridrift vil følge «midtveis i inneværende tiår», altså trolig i løpet av de nærmeste to årene. I 2030 skal alle buss-segmentene fra Daimler Buses kunne drives batterielektrisk eller ved hjelp av hydrogendrevne brenselceller.

Fokuset på utslippsfrie busser fra Daimler Buses ligger på Europa og Latin-Amerika. Daimler Buses sikter mot å selge bare utslippsfrie bybusser i Europa i 2030, og målet for alle segmenter er utslippsfrihet på det europeiske marked i 2039.

Vi merker oss for øvrig i pressemeldingen fra Daimler Buses at selskapet har begynt å benytte begrepet «lokalt CO2-nøytrale kjøretøy», som selvsagt er mer dekkende enn det generelle «utslippsfrie kjøretøy». Vel vitende om at det er kjøretøyet i drift som er utslippsfritt, ikke nødvendigvis produksjon av batterier og kjøretøy, eller for den saks skyld elektrisitet og hydrogen. Full CO2-nøytralitet på slike områder ligger nok lenger frem i tid.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.