Endelig er bussene tilbake

For to år siden brant to Bluebus elbusser i Paris. Dette medførte at en rekke busser ble tatt ut av trafikk. Men nå er de på vei tilbake etter omfattende tiltak.

Det vakte oppsikt at to elbusser av samme merke brant med kort mellomrom. Det medførte at 148 busser ble tatt ut av trafikk umiddelbart. Ytterligere 84 fra samme produsent levert etter april 2022 ble heller ikke satt i trafikk, slik at totalt 232 busser har stått i to år i påvente av undersøkelser og tiltak. Begge deler er nå utført, og bussene kommer nå gradvis i trafikk igjen. Det er forventet at hele flåten skal være i drift før de olympiske sommerlekene starter 26. juli.

Årsak

Produsenten har avdekket en produksjonsfeil på en spesifikk serie batterier. Dette er nå utbedret. I tillegg er det lagt til nye sikkerhetsfunksjoner, inklusive ny innkapsling av batteriene og en varslingsfunksjon som alarmerer sjåføren hvis problemer skulle oppstå og det er nødvendig å evakuere bussen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.