Risikerer å få bussen beslaglagt

I løpet av de siste dagene har minst to russebusser på svenske registreringsskilt blitt stoppet og beslaglagt av politi og Statens Vegvesen. Grunnen er usikkerheten med sikkerheten og leieavtaler. Utleier mener de følger kabotasjereglene, mens Statens Vegvesen bekrefter at disse bussene ikke skal følge kabotasjereglene, men Skatteetatens regler på bruk av utenlandskjøretøy i Norge.

Russesesongen er i full gang. I mange år har russen kjøpt eller leid en eldre norsk buss til deres russefeiring. I den siste tiden har flere og flere utenlandskregistrerte festbusser kommet inn i Norge. Dette blir gjort etter gjeldene kabotasjeregelverk, mener utleier.

Det å benytte et utenlandskregistrert kjøretøy i Norge er i utgangspunktet ikke lovlig. Men en kan som leietaker søke om dispensasjon hos Skatteetaten for bruk i en begrenset tidsperiode.

«Normalt kjører russen i Norge med egentransport. I de tilfeller russen kjøper eller leier en utenlandskregistrert buss, og får foreldre eller en sjåfør uten tilknytning til virksomheten som eier bussen til å kjøre, vil ikke reglene om kabotasje gjelde. Det er anderledes når russen benytter buss med sjåfør som tilhører en transportvirksomhet som er etablert i et annen EU/EØS-land, som eksempelvis Sverige, da først vil reglene om kabotasje gjelde», sier Stine Yttervoll Lepsøy i Statens vegvesen.

Dermed så er det klart at russen som leier en svenskregistrert festbuss uten sjåfør kjører som egentransport og følger dermed ikke kabotasjereglene. Men her må russen ha tungen rett i munnen. De kan ikke benytte sjåfør med norsk førerkort helt uten videre.

Lovdata sier en del om dette. «Med utleiekjøretøy menes motorvogn som ledd i profesjonell virksomhet stilles til leietakers rådighet mot vederlag for et bestemt tidsrom». «Utenlandsregistrert motorvogn kan ikke brukes til utleie i Norge. Utleiekjøretøy som er mottatt av utleiers representant som følge av et avsluttet leieforhold, kan likevel leies ut for transport direkte til utlandet». Står det i korte trekk i lovdata.

«Det er Skatteetaten som forvalter regelverket som regulerer bruk av utenlandskregistrert kjøretøy i Norge for personer med fast oppholdssted i Norge», sier Yttervoll videre. Hun viser til Skatteetatens regelverk og at de som vurderer å kjøre utenlandsk leiekjøretøy tar kontakt med Skatteetaten for å få klarhet i dette.

To busser beslaglagt

Politiet og Statens Vegvesen har beslaglagt to utenlandskregistrerte russebusser på under to døgn. Dette på grunn av mangler og fare for sikkerheten for passasjerene. Men de mener også at uklarheten rundt leieforhold er kritikkverdig. Førerkortet til bussjåføren ble inndratt på stedet.

I følge russen så er fristelsen stor for å leie utenlandskregistrert buss, da disse ofte har sidestilte seter og mye høyere passasjerkapasitet enn de norske bussene.

Dermed har det åpnet seg et nytt marked hvor utleieselskaper får bygget om busser i Sverige eller andre EU land og får disse registrert i det landet. Bussene blir så kjørt tilbake til Norge på utenlandske skilter og benyttes under det utleier kaller kabotasjeregler.

Men her setter Politiet og Statens Vegvesen foten ned. De mener bussene ikke går under kabotasjeregelverket, da dette er egentransport. Og at den som leier bussen må ha førerkort for dette kjøretøyet og være i kjøretøyet til en hver tid under kjøring.

Bussene som ble beslaglagt ble også funnet med flere feil. Det var for få nødutganger og det manglet «skriver» i bussen for å registrere kjøre – og hviletid for sjåføren.

«Det er lov å bruke analog skriver ut 2024», sier Yttervoll som legger til at det uansett må være en «skriver» montert og at denne er kontrollert og godkjent.

Yttervoll legger til at både Politiet og Statens Vegvesen er godt informert i regelverket som står i Trafikkontrollinstruksene for etaten.

Foto: illustrasjonsfoto fra tidligere artikler

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.