Gass – og enda mer gass

Når man fornyer bussparken her hjemme, fortrinnsvis innenfor kortere kollektivreiser, er det elbusser det fokuseres mest på. Men andre steder er det gass et viktig element på veien mot et grønnere samfunn. Biogass har jo veldig beskjedne utslipp sammenlignet med ordinære dieselbusser.

Solaris

Den store, polske bussprodusenten Solaris, som produserer busser med alle slags drivlinjer, har på kort tid hanket inn to store ordre på gassbusser fra lokaltrafikkselskapet i Roma, ATAC. Den første var på 110 Solaris Urbino 18 leddbusser i letthybrid-utførelse. Den siste ordren er imidlertid på ikke mindre enn244 Urbino 12 CNG gassbusser. Bussene skal leveres i løpet av året og 2025. I ordren ligger det også inne en opsjon på ytterligere 78 busser.

Solaris skal også ha vedlikeholdsansvar for bussene i ti år.

Scania

En ordre på 49 gassbusser fra Krakow i Polen ruver ikke like mye, men er klart viktig for Scania.  Et annet vesentlig element i denne sammenhengen er at karosseriene skal leveres av spanske Castrosua. Den spanske påbyggeren har et godt etablert samarbeid med Scania. Scania vil i likhet med Volvo fremover satser på produksjon av busschassiser fremfor komplettbygde busser, og Castrosua er forventet å være en hyppig valgt karosserileverandør på Scanias chassiser.

På Busworld i Brussel i fjor høst lanserte Scania sin nye elbussplattform, med karosseri fra Castrosua.

De 49 gassbussene til Polen vil dels være 12-metersbusser og dels en kortere variant på 10,6 meter.

Eksplosjon

Det kan forekomme utfordringer med gassbusser. Kollega Bussmagasinet.se melder om en biogass-eksplosjon i en minibuss søndag 28. april i Kalmar. Dette har medført at 50 slike kjøretøy av sikkerhetsårsaker er tatt ut av trafikk midlertidig, med de utfordringer det medfører for ordinære passasjerreiser, skoletransport og syketransport.

Det var en biogasstank som eksploderte. Bussen sto parkert på et industriområde, og ingen personer ble skadet. Det var heller ingen fare for andre kjøretøy i området.

Hendelsen vil selvsagt bli etterforsket. En lignende hendelse skjedde med et kjøretøy av samme fabrikat i Västervik for et år siden. Den gangen ble det gjennomført kontroller, tiltak og etterkontroll av alle kjøretøy av samme fabrikat. Likevel hendte nå altså igjen.

Vi har tidligere meldt om branner i gassbusser, senest i Østfold i januar. Generelt anses gass som et sikkert drivstoff i alle slags kjøretøy, men det er åpenbart nødvendig å skjerpe sikkerheten ytterligere.

Bildet: Solaris skal levere minst 354 bybusser til Roma. Dette er en av 110 leddbusser.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.