Sagasystem sikter seg inn mot et tøft marked

Sagasystem er et velkjent teknologisk firma i Norge. De har spesialisert seg på ulike digitale løsninger for busselskaper og etter hvert oppdragsgivere innen kollektivtransport. Nå øker de ansattstaben og satser inn mot et tøft marked.

Helt fra starten i 2008 har Sagasystem hatt fokus på fremtidens teknologiske løsninger. Målet er å hele tiden være til stede med de beste løsningene for transportselskapene.

«Vi var nok litt forut for vår tid da vi i 2007 viste frem vårt Sanntidsystem på Transportmessen på Lillestrøm», sier administrerende direktør Robert Eriksen Jacobsen hos Sagasystem.

«Vi viste frem et system som få på den tiden trodde var mulig», legger han til.

Første produktet Sagasystem leverte var et webbasert flåtestyringssystem, inkludert en løsning for bedre kjøreatferd på busser i Trondheim og Bergen. I løsningen var det også en sanntidstjeneste som ble lansert med stor suksess. I dag er det heller få ruter som ikke er tilknyttet et sanntidsystem.

Skjøt fart i 2012

Men det var først i 2012 at det virkelig skjøt fart hos Sagasystem. Da ble det brukt mye krefter på å hente ut data fra Canbus i bussene.

«Det var en stor utfordring for oss å få hentet ut data. Alle bussprodusentene hadde sin type proprietære løsning, og det var ikke før dataene ble standardiserte vi effektivt kunne utvide løsningen til å inkludere kjøredata fra bussene, sier Jacobsen.

«Vi får inn utrolig mye data som vi tilgjengeliggjør via våre ulike Tenix produkter og tjenester.

Ny plattform og nye løsninger i 2014

I 2013 startet vi arbeidet internt i selskapet med å legge fundamentet for de neste 10 årene og besluttet å bygge en ny plattform for alle våre løsninger til kollektivtransporten.

«Vi fikk tildelt 10 millioner kroner i utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge til prosjektet, og disse midlene sammen egenkapital gjorde at vi dedikerte ressurser over en to-års periode til arbeidet. Vi lanserte de nye produktene og tjenestene basert på plattformen sent 2014 og valgte å navngi disse Tenix. Vi må også nevne våre gode kunder og partnere som var delaktig i innspill og testing fortløpende i utviklingsfasen.

2017: Ny milepel

«I 2017 ble det etablert ny medlemsorganisasjon i Europa med formål å standardisere IT-løsninger for kollektivtransporten. Med vår erfaring fra tilsvarende standardiseringer, inkludert kjøredata fra busser, ble vi tidlig med i denne prosessen. Organisasjonen med navnet ITxPT (Information Technology for Public Transport) muliggjør en åpen arkitektur, datatilgjengelighet og interoperabilitet mellom IT-systemer. Medlemmene av ITxPT utvikler IT-arkitekturen for offentlig transport og andre mobilitetstjenester sammen, basert på standarder og beste praksis.

En enkelt kommunikasjons-gateway ombord i kjøretøyene administrerer tilkobling av alle innebygde systemer til vertsnettverket via en enkelt antenne. Alle funksjoner styres via standard protokoller, eks. skiltkasser, passasjertellere og så videre.

Å levere IT-utstyr og tjenester iht. ITxPT standarden, innebærer en sertifisering, og Tenix Vehicle Gateway er en av få i Europa som i dag er sertifisert.

«For vår del betyr standardiseringen at vi blir rett og slett vurdert ut fra kvaliteten på det vi gjør. Vi er en liten bedrift i det Europeiske markedet, men opplever en positiv utvikling hvor IT-utstyret og løsningene våre kan benyttes i flere områder. Dette har åpnet opp og endret markedet totalt. Vi har hatt en veldig god utvikling i den senere tid, og veldig stolte av å være total leverandør av IT-utstyr basert på ITxPT krav til bussene i Bergen sentrum som driftes av Keolis. Dette blir Norges største elbuss-anbud, med oppstart 1 desember 2020», sier Jacobsen.

I tillegg vant selskapet anbudet med digitale løsninger i 500 busser og ferge for oppdragsgiver i Rogaland, Kolumbus.

Det grønne skiftet i kollektivtrafikken

Med overgang til bruk av elektriske busser som en del av det grønne skiftet er det et behov for å utvikle og sette i drift ny teknologi. Elektrisk drevne busser endrer måten transportoperatører jobber på. Ladestyring og ladetider, intervaller og rutelengder, nattladning eller hurtiglading – den nye teknologien utfordrer planleggere og utsendingsledere og reiser mange spørsmål. Også i Europa og på verdensbasis blir stadig flere elektriske busser satt i drift.

«Vi ser at med batteridrevne busser har det oppstått et behov for bedre kvalitetssikring av data for å forutsi gjenværende kapasitet og forbruk til neste lademulighet. Planleggere og utsendingsledere trenger også ny kunnskap og gode løsninger for å lage optimale arbeidsplaner for kjøretøy, planlegge tid og sted for lading, samt lengde på stopp. Det må også tas hensyn til at ulike busser kan benytte ulik teknologi for lading, som kan tilføre ytterligere komplikasjoner i planleggingen», sier Jacobsen.

Vi jobber nå med vår dedikerte løsning for elektriske busser og tilhørende ladeinfrastruktur, Tenix CSMS.  Løsningen gir blant annet full oversikt og kontroll over ladeinfrastrukturen på et bussdepot.

Noen spørsmål som besvares ved bruk av løsningen er:

  • Hvilke ladepunkter er ledige?
  • Hvor høyt er strømforbruket til enhver tid?
  • Lastbalansering av strøm til de enkelte ladepunktene basert på definerte terskelverdier (førstegenerasjons smartlading)
  • Operasjonelle tiltak på ladeinfrastrukturen (start, stopp, restart)

Tenix CSMS vil inngå i en helhetlig løsning med full integrering av omborddata og annen tredjepartsinformasjon. For bussførerne og depotpersonalet vil dette gi en sømløs og helhetlig brukeropplevelse som gir muligheten til å foreta de beste valgene i en hektisk hverdag.

Samarbeid med forskere og Innovasjon Norge

Sagasystem har nylig fått tildelt midler både fra Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, og har innledet et samarbeid med forskningsorganet NORCE. Formålet i prosjektene er å utvikle ny teknologi. Tilskuddene er på i overkant av 15 millioner kroner, og er for vårt selskap betydelig og gir rom for dedikert forskning og utvikling de kommende årene.

Ambisjonen i prosjektene er å inkludere bruk av kunstig intelligens (KI) i et større prosjekt for å se på driften av bussene, og med bruk av KI kunne forutsi mer presist hvor langt man kan kjøre. 

«Det handler blant annet om å gjennomføre simuleringer av batterier, se hvordan batterikapasiteten endres over tid og etter en mengde ladinger. Det vil også handle om bruk av KI for å bedre prediksjon av hvor langt bussene kan gå uansett forhold, slik at busselskapene kan få god kontroll. Det trengs fordi de håndterer store verdier. Ved forsinkelser risikerer man at folk kommer for sent på jobb og det betyr igjen tapte penger for bedriftene og for hele samfunnsøkonomien», sier Jacobsen.

Han poengterer at det også er et spørsmål om å sikre tilliten til elektriske busser, og da er driftssikkerhet og stabilitet en nøkkel til suksess.

Gjennom prosjektet vil Sagasystems kompetanse på dieselbusser i offentlig transport omstilles til å sikre bærekraftig vekst innen marked for batterielektriske busser.

Jacobsen sier at det på sikt også kan åpnes muligheter for satsning mot grønn bane og ferge hvor det også vil bli behov for mer avanserte planleggingsløsninger.

Rekrutterer fra flere land

«Vi er 14 ansatte i selskapet i dag. Målet er å nå 20 innen kort tid. Fire av de ansatte jobber i Polen. Vi må innrømme at vi rett og slett slet med å rekruttere dyktige personer her i Bergen. Og vi trenger flinke folk. Vi startet denne prosessen i 2019 på hvilket land vi skulle begynne å lete i og så hvilken by. Vi endte til slutt på Krakow i Polen. Her var det mange søkere og vi kunne nærmest plukke flinke folk fra øverste hylle», forteller Jacobsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.