Resultatet etter uravstemningen

Nå klokken 12 ble resultatet for uravstemningen lagt frem. Det har siden busstreiken ble avblåst vært en stor uenighet innad blant sjåførene om de ville godta resultatet etter årets lønnsoppgjør. Nå er resultatet klart.

Årets lønnsoppgjør for bussjåfjørene ble flyttet fra våren til høsten grunnet pandemien. Da partene ikke ble enige, ble flere tusen bussjåfører tatt ut i streik. Først i Oslo og Viken, så siden i de store byene rundt om i landet. Det hele endte med ny meklingsrunde etter to uker streik og en enighet om lønnspakke.

Nå har bussjåførene stemt over forslaget og resultatet er følgende:

Når stemmene fra alle fire forbund ble lagt sammen var det 50,44 prosent som stemte ja og 49,56 prosent som stemte nei. I Yrkestrafikkforbundet stemte 59,4 prosent ja og 40,6 prosent nei, med henholdsvis 2697 og 1843 stemmer. Valgdeltakelsen i YTF var på hele 84,2 prosent.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes varsler videre kamp i kommende oppgjør.

– Når flertallet ble så knapt til et oppgjør som er langt bedre enn de fleste andre har fått i 2020, så viser det at mange bussjåfører føler en stor frustrasjon over sin arbeidssituasjon, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

– Det er tydelig at arbeidsgiverne må følge opp sine lovnader om å få bussjåførlønna mer på linje med industriarbeidere i kommende oppgjør. Det er stor frustrasjon hos mange bussjåfører over manglende tid til sikkerhetssjekk og nødvendige pauser i en stressende jobbhverdag. Vi er midt i en rekrutteringskrise. Bransjen har en stor utfordring med å sikre rekrutteringen av fremtidens bussjåfører, dersom folk ikke opplever at de har en lønn å leve av og en arbeidsdag og leve med. YTF retter nå blikket mot 2022. Kampen for bedre lønn og arbeidsvilkår for bussjåførene fortsetter da, avslutter Klungnes.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.