125 gassbusser til Tide

Tide starter kjøring med 125 helt nye, klimavennlige MAN Lion’s City busser i Bergen Nord oktober 2020.

I oktober startet Tide opp rutepakke Bergen Nord, som omfatter alle busslinjer i Åsane, Arna og Osterøy. Det er det fylkeskommunale kollektivselskapet Skyss som er oppdragsgiver for anbudskontrakten Bergen Nord, mens Tide Buss er operatør.

«Vi er svært glade for tilliten vi har fått fra Tide Buss med leveringen av 125 topp moderne busser. Samtlige går på biogass, hvilket er noe av det mest klima- og miljøvennlige drivstoffet man kan ha på en buss», sier Svein Brakstad, salgsdirektør for buss i MAN Norge.

Alle bussene benytter CBG-drivstoff og tilfredsstiller Euro 6d kravene.

Mer om bussene

54 stk. MAN Lion’s City G Lavgulv Leddbuss, 18 m – 49 sitteplasser

50 stk. MAN Lions City Lavgulv, 12 m – 37 sitteplasser

21 stk. MAN Lions City LLE Laventr̀e Boggibuss, 14,7 m – 49 sitteplasser

For sjåførene venter en godt utformet arbeidsplass som er tilrettelagt for at sjåførene skal kunne utføre sin viktige oppgave med å transportere passasjerene på en trygg og behagelig måte.

Om Tide

Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Tide kjører buss på offentlige kontrakter i 6 fylker, og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet. Totalt har Tide over 5.000 medarbeidere, 2.150 busser og en årlig omsetning på over 3,5 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen.

CBG-biodrivstoff

Biogass dannes når organisk materiale brytes ned av mikroorganismer i et oksygenfritt miljø. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. CBG er biogass i komprimert gassform, (på engelsk Compressed Bio Gas) og har de samme egenskap og anvendelse som CNG (Compressed Natural Gas).

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.