Bedre billettordning fra Vy

Korona, endrede reisemønstre og økt bruk av hjemmekontor har skapt behovet for en bedre billettordning for togreisende som ikke lenger reiser daglig, men av og til. Derfor tester Vy fra 1. november en ny billett som gir større rabatt jo mer du reiser, men som aldri koster mer enn 30-dagersbilletten.

Pandemien har snudd opp ned på folks reisevaner, hvor kundene etterspør billettløsninger som er bedre tilpasset den nye hverdagen. Vy tester derfor en billettype som gir rabatt jo mer du reiser, og hvor du aldri betaler mer enn prisen for en månedsbillett.

– Våre undersøkelser og tilbakemeldinger fra kundene viser at det er stor etterspørsel etter en mer fleksibel billett og dette har vi lyttet til, sier kommersiell direktør Sigurd Bay i Vy.

I første omgang skal 500 kunder teste den nye billetten «Smartpris» for togreiser mellom Moss og Oslo S i november. Hvis piloten er vellykket, er ambisjonen å innføre billetten for flere togstrekninger på Østlandet.

– Vi vil tilby et produkt som er tilpasset behovet til de reisende. Målet er ikke å få flere til å reise under koronatiden, men å gjøre det mer praktisk og rimelig å velge kollektivt for de som må reise av ulike årsaker. Testperioden vil gi oss viktig erfaring med løsningen og tilbakemeldinger fra kundene, slik at vi så fort som mulig kan gi flere dette tilbudet, sier Bay.

Slik fungerer billetten
Smartpris aktiveres når du kjøper en enkeltbillett og gir stadig mer rabatterte enkeltbilletter i en 30-dagersperiode. Dette gjøres i Vy appen. De fire første enkeltbillettene har vanlig pris. Den femte til tiende billetten har 30 prosent rabatt. Billett elleve til tjue har 60 prosent rabatt og deretter betaler du ingenting resten av 30-dagersperioden. Totalt sett betaler du dermed ikke mer enn periodebilletten ville ha kostet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.