Sagasystem leverer informasjonsteknologi til Kolumbus

Kolumbus AS, administrasjonsselskapet for kollektivtransport i Stavanger, har inngått en avtale med Sagasystem om levering av informasjonsteknologi for offentlig transport kommunikasjonsutstyr til bruk om bord på deres busser og ferger.

Gjennom avtalen med Kolumbus vil Sagasystem levere programvareteknologi og komponenter som i første omgang installeres i 150 busser og ferger som drives av Kolumbus.  

Leveransen fra Sagasystem innebærer utstyr og software som er godkjent etter de nyeste europeiske standardene innen offentlig transport – Information Technology for Public Transport (ItxPT). 

Inkludert i leveransen er en ITxPT godkjent sentral enhet om bord i bussene og fergene som gir kommunikasjon over mobilnettet fra kjøretøy til Kolumbus ‘skybaserte back-end-system. Kommunikasjonen inkluderer blant annet data fra passasjertelling, sanntidsinformasjon, stedsdata og en rekke data fra busser og ferger.

Utstyret vil bli brukt som en del av Kolumbus sanntidsplattform, som består av forskjellige digitale overflater som nett-, app- og terminalskjerm med kunngjøring om 20 millioner stopp per år på digitale skjermer om bord i bussene.

«Offentlig transport spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Sentralt er IT utstyr om bord busser, ferger, bane og tog fra busser. Vi er glade for å ha blitt valgt som leverandør av IT utstyr og systemer til Kolumbus og ser frem til å hjelpe til med å implementere de nyeste IT-systemene innen offentlig transport til Stavanger og resten av Rogaland», sier Robert Jacobsen hos Sagasystem AS.

Leveransen er en del av en rammeavtale med Kolumbus. Sagasystem ble valgt ut av 6 leverandører som deltok i anbudet, der alle ble gradert på to forskjellige områder; leveringskvalitet og pris.” Det gjør meg stolt å se at vi oppnådde den høyeste totale poengsummen. Det er en betydelig anerkjennelse for våre leveranser av pålitelige IT-løsninger til kollektivtransporten.” Uttaler Robert E. Jacobsen, administrerende direktør i Sagasystem AS.

Tenix er det kollektive merkenavnet for Sagasystem`s IT-systemer og komponenter. Tenix-produktene er sertifisert i henhold til den europeiske standarden ITxPT, som muliggjør kommunikasjon mellom forskjellige systemer uavhengig av leverandører.

«Med våre Tenix-produkter og løsninger åpnes det for nye muligheter for bussoppdragsivere og operatører til å betjene alle applikasjoner og tjenester på en trygg og kontrollert måte. Resultatet er økt effektivitet og forbedret passasjerinformasjon, noe som igjen gjør kollektivtransport mer attraktivt som transportmiddel», sier jacobsen.

«Komponentene og løsningene administreres via et brukervennlig og nettbasert Tenix programvareverktøy. Dette back-end-systemet muliggjør kontinuerlig fjernovervåking av hver komponent montert om bord, alle løsninger og tjenester som kjører, programvareoppdatering og konfigurasjoner», avslutter Jacobsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.