Sagasystem er med på en rivende utvikling

Sagasystem AS kunngjorde den forleden en avtale med Privanet PLC i Finland om en emisjon på 10 millioner norske kroner. Emisjonen skal gjennomføres 1. kvartall 2018 på Privanets “Trading of unlisted shares platform”. Emisjonen skal sikre Sagasystem AS 10 millioner kroner i ny kapital, med en verdi på selskapet før emisjon på 80 millioner kroner. 

Sagasystem AS har sikret seg en verdifull avtale med Privanet PLC i Finland. Like før nyttår ble en avtale signert, som kan gi hele 8 nye ansatte i det norske selskapet.

– Avtalen gir oss rom til å ekspandere og ansette 6-8 nye personer i 2018. Vi har i dag oppunder 15.000 rapporterende enheter til vår IoT plattform, og skal øke med minimum 10.000 2018 sier CEO Robert E.

Sagasystem AS har de senere år investert betydelige midler i utviklingen av en plattform som samler inn samtlige kjøretøy data. Dette kan uten vanskeligheter inkluderes mot tredje part systemer. Plattformen er hardware uavhengig og skalerbar. Samtlige rettigheter eies og utvikles av selskap i Norge.

Utviklingsavdeling i India
Det er etablert en selvstendig utviklingsavdeling i India. Denne med spisskompetanse på Apple og Android app teknologi, herunder koding, frontend og design.  Sagasystem AS har svært lang erfaring fra avanserte buss-løsninger og komplekse leveranser.

– Sagasystem AS har nye store avtaler på vei inn som skal signeres i løpet av 2018, kommenterer Markeds sjef Svein Kristiansen.

– Vi er markedsleder i det Norske buss markedet, og like før jul vant selskapet anbudene om å levere diverse It løsninger til de tre siste anbudene på busskjøring i Norge –  Trondheim,  Hadeland og Ryfylke. I og med at avtalene med buss operatørene varer i minimum 8 år, har vi en ordre reserve på over 50 MNOK bare hos buss operatørene i Norge sier Svein Kristiansen. I buss markedet er Sagasystem kjent under merkenavnet Tenix, sier Kristiansen.

Mange års hardt arbeid
– Sagasystem IoT  Plattform er et resultat av mange års hardt arbeid og erfaring i å bygge og selge telematikkløsninger. Vår kompetanse, patentert teknologi og tilbakemeldinger fra mange kunder er destillert inn i plattformen som gir grunnlaget for våre innovative produkter, sier Maulik Kataria, Teknisk Sjef i Sagasystem.

Plattformen er ansvarlig for datainnsamling, behandling, tolking og lagring av data fra de ulike data kildene som er grunnlaget for Tenix. Vi har nå utvidet plattformen med Automatic Passenger Counting APC som er under pilot test hos en fremtredende buss operatør, samt at vi ruller ut Dynamic Passenger System som er skjermer, stoppested annonsering, og geo basert innhold, hos en annen stor buss operatør, kommenterer Maulik.

– I tillegg lager vi skreddersydde tjenester til forskjellige operatører som for eksempel fartsskriver nedlasting, fjernstyring og integrering av webasto mot Hastus, alkolås integrering med mer, sier Maulik videre.

Offentlig transport i en rivende utvikling
– Vi ser at offentlig transport er i rivende utvikling, og busser og baner begynner å bli rullende datamaskiner som er konstant oppkoblet mot skybaserte styrings systemer. I denne forbindelse er det på Europeisk nivå nylig utviklet standarder for IT systemer for Public Transport, forkortet ITxPT. Som ledende leverandør i markedet er selvsagt Sagasystem medlem i ITxPT, og er i prosess for å sertifisere våre løsninger iht ITxPT standarden sier Kristiansen.

– Som medlem har vi også påvirkning og er med å sette premissene for løsninger og standarder. ITxPT er en viktig standard på veien mot det ultimate målet, som er autonome enheter som transporterer mennesker on demand.

Ruter er den første oppdragsgiveren som spesifiserer ITxPT compliance i deres neste store anbud. Og det er forventet at de neste store anbudene fra Skyss og AtB vil bygge på de samme standardene.

– Vi begynner nå også å se på det Europeiske buss markedet, hvor det er økende bruk av It arkitektur på nye busser på markedet. Vi jobber med flere nye løsninger og lytter til det markedet sier, i tillegg så har vi basert på erfaring tanker om løsninger som vil supplerer de kommende IT løsningene, forteller daglig leder hos Sagasystem,  Rober E. Jacobsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.